داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد حوزه ی عمومی و حوزه خصوصی در اندیشه و عمل امیرالمؤمنین علی علیه السلام

حوزه ی عمومی و حوزه خصوصی در اندیشه و عمل امیرالمؤمنین علی علیه السلام

 عنوان : حوزه ی عمومی و حوزه خصوصی در اندیشه و عمل امیرالمؤمنین علی علیه السلام 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 26 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

  ★  تحقیق دارای نتیجه گیری است .

فهرست :


مقدمه 3
مفهوم حوزه عمومی 4
ویژگی های حوزه ی عمومی 5
کارکردهای سیاسی حوزه عمومی در حکومت علوی 6
سیاست ورزی امیرالمؤمنین علی علیه السلامدر حوزه عمومی 8
مصالح و منافع عمومی در حکومت علوی 9
توسعه اجتماعی در حوزه عمومی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی علیهالسلام 11
دیدگاه های اقتصادی امیرالمؤمنین علی علیه السلامدر حوزه عمومی و حوزه خصوصی 16
نتیجه گیری 19
پی نوشت ها 20
منابع 28


مقدمه :

بررسی و مطالعه اندیشه و زندگی امیرالمؤمنین علی علیه السلام به ویژه دوره پنجساله حکومت ایشان، بر اساس رویکردهای جدید مطالعاتی مورد توجه پژوهشگران بسیاری قرار گرفته است. زندگی و اندیشه امیرالمؤمنین علی علیه السلامو جهتگیریهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایشان در چارچوب نظریه حوزه عمومی و حوزه خصوصی مورد بررسی و ارزیابی قرار داده شده است.
بحث نظری حوزه عمومی و حوزه خصوصی بر اساس تعریف و برداشت تئوریک و اندیشه سیاسی هانا آرنت انجام گرفته است. هانا آرنت معتقد است حوزه عمومی تنها متعلق به دوره خاصی از تاریخ یونان باستان است، بنابراین مفاهیم و تعاریف مطلق حوزه عمومی و حوزه خصوصی مد نظر وی کمتر قابل نمونهیابی در جامعه سیاسی اجتماعی عصر حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلاماست. همانطورکه نگاه یورگن هابرماس نیز به حوزه عمومی و خصوصی برداشتی غیر از برداشت آرنت میباشد. منظور این که نظریه همچون سایر نظریههای رایج در علوم انسانی با خوانشهای مختلفی روبهرو میباشد. در این مقاله تلاش شده با استخراج و استنباط از مفاهیم و مفروضهای کلی حوزه عمومی و حوزه خصوصی از دیدگاه آرنت، مطالعهای تطبیقی توصیفی تحلیلی صورت پذیرد.
شایان ذکر است که اندیشه و رفتار اجتماعی سیاسی و شأن والای امیرالمؤمنین علیعلیه السلامهرگز در قالب یک نظریه فلسفی سیاسی اجتماعی محدود نمیگنجد، اما میتوان گفت که اصول و ویژگیهای کلی زیر در تعریف و برداشت هانا آرنت از حوزه عمومی و خصوصی و نیز اندیشه امیرالمؤمنین علی علیه السلامدر مورد این امور مشترک هستند:
۱. اصل برابری سیاسی میان شهروندان؛
۲. عدم توجه به هویت قومی، مذهبی و نژادی در حقوق انسانی اعضای جامعه سیاسی؛
۳. تأکید بر آزادی و برابری و عدالت و فضیلت به عنوان اصول ذاتی حیات سیاسی؛
۴. منع تعرض به منافع عمومی توسط افراد برای نفع فردی؛

۵. فعالیت سیاسی به معنای نابودی حوزه خصوصی و خانه و خانواده نیست.
البته برداشت آرنت از حوزه عمومی و خصوصی با دیدگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلامدر مورد این امور در اصول و ویژگیهای زیر اختلاف دارد:
۱. آرنت حوزه عمومی را مغایر با تشکیل گروهها و جوامع، بر مبنای همدلی و محبت و دوستی میداند، در حالی که در اندیشه امیرالمؤمنین علی علیه السلامبه عنوان خلیفه مسلمانان همدلی و محبت و دوستی یک اصل محسوب میشود؛
۲. در نگرش آرنت به حوزه عمومی دنیاداری محض، اصل سیاست تشخیص داده میشود، اما در اندیشه و رفتار امیرالمؤمنین علی علیه السلامبا وجود تأکید بر سیاست و حکومتداری و نظم سیاسی، نگاه ابزاری به امور دنیوی یک اصل است؛
۳. آرنت اجتماع سیاسی را محصول یک نظام ارزشی نمیداند، در حالی که حکومت علوی بر اساس اسلام اداره میشود و اصولاً نظام اسلامی یک نظام ارزشی است؛
۴. از نظر آرنت فرد در زندگی خصوصی هرگز قادر به کشف واقعیات جهان و هستی نیست، اما در دیدگاه امام این امر یک مورد مطلق نیست و ایشان در ضمن تأکید بر جنبه اجتماعی انسان، به معنویت فردی و تکامل ایمان فردی اذعان دارد و خودشناسی را در رأس برنامه منجر به سعادت بشر قرار میدهد.

منابع :

[1] ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه الله، جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه، ترجمه محمود مهدوی دامغانی( تهران، نشر نی، چاپ سوم، 1379).
[2] ابن اعثم کوفی، ابو محمد احمد، الفتوح، ترجمه محمدبن احمد مستوفی هروی، تصحیح غلامرضا طباطبایی مجد ( تهران، علمی فرهنگی، 1374).
[3] ابن سعد واقدی، ابوعبدالله محمد، طبقات، ترجمه محمود مهدوی دامغانی ( تهران، انتشارات فرهنگ و اندیشه، 1374).
[4] ابن قتیبه دینوری، عبدالله بن مسلم، امامت و سیاست، ترجمه ناصر طباطبایی (تهران، ققنوس، 1380).
[5] ابوحنیفه دینوری، احمد بن داود، اخبار الطوال، ترجمه محمود مهدوی دامغانی (تهران، نشر نی، 1364).
[6] ابوعلی مسکویه رازی، تجاربالامم، ترجمه ابوالقاسم امامی ( تهران، سروش، 1369).
[7] انصاری، مسعود، هانا آرنت و نقد فلسفه سیاسی (تهران، مرکز، 1379).
[8] انصاریان، علی، قانون اساسی حکومت اسلامی امیرالمؤمنین علی علیه السلام(تهران، بنیاد نهج البلاغه، 1359).
[9] بلاذری، احمدبن یحیی، فتوحالبلدان، ترجمه آذرتاش آذرنوش، تصحیح محمد فرزان (تهران، سروش، چاپ دوم، 1364).
[10] بیضون، ابراهیم، رفتارشناسی امیرالمؤمنین علی علیه السلامدر آیینه تاریخ، علی اصغر سیجانی (تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1379).
[11] سلیمی، حسین، سیاست از نظر امیرالمؤمنین علی علیه السلام( تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1381).
[12] شریفرضی، محمدبن حسین ( گردآوری)، نهج البلاغه، ترجمه و شرح علی نقی فیضالاسلام ( تهران، انتشارات فقیه، 1377).
[13] طبری، محمدبن جریر، تاریخ رسل و الملوک، ترجمه ابوالقاسم پاینده (تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1352).
[14] قاضی زاده، کاظم، حکومت نامه ی امیرالمؤمنین علی علیه السلام(تهران، نشر معارف، 1383).
[15] مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین، مروج الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاینده (تهران، علمی فرهنگی، 1374).
[16] ______________، التنبیه و الاشراف، ترجمه ابوالقاسم پاینده (تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1349).
[17] المقدسی، مطهربن طاهر، البدء والتاریخ (بیروت، دار صادر، بیتا).
[18] هابرماس، یورگن، دگرگونی ساختاری حوزه ی عمومی، ترجمة جمال محمدی (تهران، نشر افکار 1384).
[19] یعقوبی، احمدبن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی ( تهران، بنگاه نشر و ترجمه، چاپ سوم، 1357).


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,900 تومان
کدتخفیف:
بسم الله الرحمن الرحیم . تحقیق ها و مقالات موجود در سایت همگی در قالب فایل ورد صفحه آرایی شده و آماده چاپ و ارائه می باشند.متن و محتوا برگرفته از اینترنت و سایت های اینترنتی معتبر می باشد . که دارای منبع و رفرس موثق نیز هستند که با کمی جستجو در اینترنت بطور رایگان قابل دسترسی اند لاکن محصولات سایت مخصوص کسانس هستند که وقت جستجو و ویرایش و صفحه آرایی را ندارند یا از دانش لازم برای اینکار برخوردار نیستند . لذا شرایط و مطالب گفته شده را قبل از خرید حتما لحاظ نمایید . با تشکر.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
doc_hvzh_y_eemvmy_v_hvzh_khsvsy_dr_andyshh_v_eeml__1858013_9326.zip55.6k

نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟