داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد اهمیت شب قدر و راز مخفی بودن آن

اهمیت شب قدر و راز مخفی بودن آن

 عنوان : اهمیت شب قدر و راز مخفی بودن آن 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 23 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

فهرست :


مقدمه 4
چرا آن را «شب قدر» می¬نامند؟ 5
زمان شب قدر 7
گروه اول 8
گروه دوم 8
گروه سوم 9
دیدگاه اهل سنت 10
عمومیت شب قدر 12
راز مخفی بودن شب قدر 12
اهمیت شب قدر 14
آغاز سال 14
شب ولایت 15
تعیین سرنوشت 16
نزول فرشتگان 16
نزول قرآن 18
برتر از هزار ماه 18
منابع 19


مقدمه :

یکی از زمان هایی که در منابع دینی، اهمیت فراوانی دارد، شب قدر است. در قرآن کریم، شب قدر، بهتر از هزار ماه خوانده شده است. مفهوم واژه ی «قدر» در لغت به معنای بیان مقدار چیزی است.1 در جای دیگری آمده که قدر به معنای اندازه و مقدار هر چیز اعم از زمان، مکان و. .. است.2
در معنای طاقت و توانایی نیز کاربرد دارد،3 چنان که در قرآن آمده: «علی الموسع قدره؛ آن کس که توانایی دارد به اندازه ی توانایی اش»4 اندازه و مقیاس هر چیز، و نیز به معنای سخت گیری و ضیق گرفتن، از دیگر معانی مورد استعمال این واژه است.5
«شهید مطهری» در این باره می گوید: «قدر به معنای اندازه و تعیین است. .. حوادث جهان از آن جهت که حدود، اندازه و موقعیت مکانی و زمانی آن ها تعیین شده است، مقدور به تقدیر الهی است.»6 پس در یک کلام «قدر» به معنای ویژگی های طبیعی و جسمانی چیزهاست که شامل شکل، حدود، طول، عرض و موقعیت-های زمان و مکانی آن ها می گردد و تمام موجودات مادی و طبیعی را در بر می گیرد.7
در بیان دیگری از شهید مطهری آمده است: «تعبیر فلسفی قدر، اصل علّیت است. اصل علّیت همان پیوند ضروری و قطعی حوادث با یک دیگر [است] و این که هر حادثه ای تحتّم و قطعیت ضروری و قطعی خود و نیز تقدیر و خصوصیات وجودی خود را از امر یا اموری مقدم بر خود گرفته است. اصل علیت عمومی و نظام اسباب و مسببات، برجهان و جمیع وقایع و حوادث جهان حکم فرماست. و هر حادثی، ضرورت و قطعیت وجود خود و نیز شکل و خصوصیت زمانی و مکانی و سایر خصوصیات وجودی اش این را از علل متقدمه ی برخود کسب کرده و یک پیوند ناگسستنی میان گذشته، حال و آینده میان هر موجودی و علل متقدمه ی اوست.»8

در بیان دیگری آمده است که قدر یعنی ویژگی هستی و وجود هر چیز و چگونگی آفرینش آن. به عبارت دیگر اندازه و محدوده ی وجودی هر چیز «قدر» نام دارد.9

این معنا از روایات نیز استفاده می شود. چنان که از امام صادق(ع) پرسیده شد: «فما معنی قدر؛ معنای قدر چیست؟» امام فرمود: «تقدیر الشییء من طوله و عرضه؛ اندازه گیری هر چیز اعم از طول و عرض آن است.»10 در روایت دیگری آمده است که امام رضا(ع) در بیان معنای قدر فرمود: «هو الهندسه من الطول و العرض و البقاء؛ اندازه ی هر چیز اعم از طول و عرض و بقای آن است.»11
بنابراین تقدیر الهی این است که در جهان مادی، آفریده ها از حیث هستی و آثار و ویژگی های شان محدوده ای خاص داشته باشند. این محدوده با امور خاص مرتبط است. اموری که علت ها و شرایط مخلوقات محسوب می شوند و به دلیل اختلاف علل و شرایط هستی، آثار و ویژگی های موجودات مادی نیز متفاوت است. هر موجود مادی به وسیله ی قالب هایی از داخل و خارج اندازه گیری می شود. این قالب، حدود مادی آن شیء (یعنی طول، عرض، شکل، رنگ و موقعیت مکانی و زمانی و سایر عوارض و ویژگی ها) به شمار می آید. پس معنای تقدیر الهی در موجودات مادی یعنی هدایت آن ها به سوی مسیر هستی شان که برای آن ها مقدر گردیده و با آن قالب گیری شده اند.12

منابع :


1. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص65.
2. مصطفی رحیمی نیا، ترجمه ی مفردات راغب، ص255.
3. کتاب العین، ج5، ص77.
4. بقره، آیه ی 236.
5. فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج3، ص447.
6. مرتضی مطهری، انسان و سرنوشت، ص57.
7. همان، ص؟
8. مرتضی مطهری، پیشین، ص55.
9. محمدحسین طباطبایی، المیزان، ج19، ص103.
10. احمد بن خال دبرفی، المحاس، ج1، ص244.
11. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج5، ص125.
12. محمدحسین طباطبایی، المیزان، ص101-103.
13. محمد یعقوب کلینی، فروع کافی، ج7، ص625.
14. فخر رازی، التفسیر الکبیر، بیروت داراحیاء التراث العربی، [بی تا]، ج32، ص28.
15. دخان، آیه ی 4.
16. فخر رازی، تفسیر الکشفاف، ج32، ص28.
17. محمدحسین طباطبایی، المیزان، ترجمه ی محمدباقر موسوی، ج2، ص562.
18. فخر رازی، تفسیر الکبیر، ج32، ص28.
19. انفاق، آیه ی 6.
20. فضل طبرسی، مجمع البیان، ج9، ص103.
21. بقره، آیه ی 185.
22. قدر، آیه ی 1.
23. محمد حرعاملی، وسایل الشیعه، ج10، ص305.
24. همان، ص407.
25. همان، ص361.
26. همان، ص385.
27. همان، ص354.
28. همان، ص356.
29. همان، ص351.
30. همان، ص360.
31. فخر رازی، تفسیر الکبیر، ج32، ص30.
32. سید قطب، فی ظلال القرآن، ترجمه ی مصطفی حرم دل تهران، نشر احسان، چاپ دوم، 1387، ج6، ص912.
33. محمد بن عیسی بن سوره، سنن ترمذی، بیروت دارالکتب العربی، چاپ اول 1426، ه. ق، ص250.
34. جلال الدین سیوطی، الدرالمنثور، ج6، ص633.
35. همان، ص25.
36. جلال الدین سیوطی، الدرالمنثور، ج6، ص632.
37. محمد بن حجاج نیشابوری، صحیح مسلم، بیروت دارالفکر، چاپ اول، 1421ه.ق، ص536.
38. محمد بن عیسی بن سوره، پیشین، ص250.
39. همان، 251.
40. جلال الدین سیوطی، الدرالمنثور، ج6، ص634.
41. محمد یقعوب کلینی، فروع کافی، ج7، ص625.
42. فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج10، ص604.
43. همان، ص408.
44. محمد بن عمر زمخشری، الکشاف، بیروت دارالفکر، 1426ه.ق، ج4، ص273.
45. ناصر مکارم، تفسیر نمونه، ج27، ص190.
46. محمد بن عمر زمخشری، الکشاف، ج4، ص273.
47. محمدیعقوب کلینی، فروع کافی، ج7، ص625.
48. همان، ص631.
49. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج14، ص60.
50. محمد بن علی بابویه، صدوق معانی الاخبار، تهران مکتبه صدوق، 1371ه.ق، ص316.
51. محسن فیض کاشانی، تفسیر صافی، مؤسسه ی الاعلمی للمطبوعات، چاپ دوم1402 ه.ق، ج5، ص351.
52. قدر، آیه ی 4.
53. فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج10، ص409.
54. محمد بن یعقوب کلینی، فروع کافی، ج7، ص623.
55. سید قطب فی ظلال القرآن، ج6، ص914.
56. محمود بن عمر زمخشری، الکشاف، ج4، ص373.
57. نورالثقلین، ج4، ص639.
58. بقره، آیه ی 184.
59. دخان، آیه ی 2.
60. قدر، آیه ی 1.
61. فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج10، ص405.
62. همان، ص405.
63. قدر، آیه ی 2.
64. وسایل الشیعه، ج10، ص351.
65. محمد بن یعقوب کلینی، فروع کافی، ج7، ص625.
66. فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج10، ص409.

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,900 تومان
کدتخفیف:
بسم الله الرحمن الرحیم . تحقیق ها و مقالات موجود در سایت همگی در قالب فایل ورد صفحه آرایی شده و آماده چاپ و ارائه می باشند.متن و محتوا برگرفته از اینترنت و سایت های اینترنتی معتبر می باشد . که دارای منبع و رفرس موثق نیز هستند که با کمی جستجو در اینترنت بطور رایگان قابل دسترسی اند لاکن محصولات سایت مخصوص کسانس هستند که وقت جستجو و ویرایش و صفحه آرایی را ندارند یا از دانش لازم برای اینکار برخوردار نیستند . لذا شرایط و مطالب گفته شده را قبل از خرید حتما لحاظ نمایید . با تشکر.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
doc_ahmyt_shb_ghdr_v_raz_mkhfy_bvdn_an_1851900_3390.zip41.7k

نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟