داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد اضرار دين به اخلاق

اضرار دين به اخلاق

 عنوان : اضرار دين به اخلاق 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 20 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

  ★  تحقیق دارای نتیجه گیری است .

فهرست :


چكيده 3
مقدمه 3
تزلزل اخلاقي 4
تبعيض‌آميز بودن اخلاق ديني 5
ثبات اصول و قواعد اخلاق ديني 7
از خودبيگانگي ثمرة اخلاق ديني 9
خودگروانه14 و خودخواهانه بودن اخلاق ديني 12
وجود حكم اباحه در اخلاق ديني 14
محو اخلاق در اثر وابستگي به دين 15
نتيجه‌گيري 16
منابع 16


چکیده :

در نقد اخلاق ديني، رويكردهاي متفاوتي وجود دارد: يكي از اين رويكردها، بيان ضررهاي دين به اخلاق است. از اين طريق، سعي شده است اخلاق ديني، نفي و به جاي آن اخلاق سكولار اثبات شود. اموري همچون تزلزل اخلاقي، تبعيض‌آميز بودن اخلاق ديني، ثبات قواعد اخلاقي آن و از خودبيگانگي از جمله موضوعاتي هستند كه در اين زمينه بيان شده‌اند. اين مقاله، ضمن بيان و بررسي مهم‌ترين اموري كه به عنوان ضررهاي دين به اخلاق برشمرده شده، به دفاع از اخلاق ديني پرداخته و جايگاه آن را در ميان مكاتب مختلف اخلاقي اثبات نموده است. هرچند برخي از اين امور، از جمله نقاط قوّت اخلاق ديني شمرده مي‌شوند، با وجود اين، منتقدين آنها را عامل ضرر به اخلاق دانسته‌اند.

مقدمه :

يكي از نقدهايي كه معمولاً طرفداران اخلاق سكولار بر اخلاق ديني وارد مي‌كنند، اين است كه ورود دين در عرصة اخلاق، موجب از بين رفتن دين شده و نتيجة آن در نهايت، به ضرر اخلاق تمام مي‌شود. مهم‌‌ترين شاهد اين مدعا، وجود برخي دستورات ديني است كه به ظاهر، خلاف اخلاق و ارزش‌هاي اخلاقي مي‌باشد. براي مثال، فرمان الاهي مبني بر ذبح اسماعيل(ع)، كه به وسيله حضرت ابراهيم(ع) انجام شد، يكي از اين موارد است. از نظر كي‌يركگارد، وجود چنين دستوري خود دليل فراتر بودن دين اخلاق است و ضد اخلاقي بودن چنين رفتاري، به دليل ديني بودن آن است. از سوي ديگر، وجود موارد ديگري، از جمله سر بريدن كودك بي‌گناه به دست حضرت خضر(ع) كه به دستور خداوند متعال صورت گرفت، موجب شده است كه برخي از گروه‌هاي مذهبي اسلامي، رويكرد ديگري اتّخاذ كرده و قائل به نظرية امر الاهي شوند و حسن و قبح ذاتي و عقلي را انكار نمايند. به نظر مي‌رسد، اين گروه گمان كرده‌اند اگر اخلاق را امري عيني و واقعي تلقّي كنيم، قادر نخواهيم بود چنين دستوري را مطابق اخلاق تلقي كنيم. در نتيجه، دين‌داري ما زير سؤال خواهد رفت. از اين‌رو، از نظر اين گروه، تنها راه رهايي از چنين اشكالي، اين است كه اخلاق را به طور كلّي، امري اعتباري و تابع امر و نهي الاهي تلقّي كنند. به هر حال، اين دست اشكالات موجب شده است كه اخلاق ديني با انتقاداتي مواجه شود. گرچه امثال اشاعره كوشيده‌اند با اعتباري دانستن ارزش‌هاي اخلاقي و تبعيت آنها از اوامر و نواهي الاهي، اخلاق ديني را همچنان حفظ نمايند. اما اين اشكالات برخي را واداشته تا به نقد صريح اخلاق ديني بپردازند و جايگزين ديگري براي آن پيشنهاد نمايند. اخلاق سكولار، مهم‌ترين پيشنهادي است كه در برابر اخلاق ديني مطرح شده است. از آنجايي كه به نظر مي‌رسد، اخلاق سكولار در ذات خود به نفي اخلاق مي‌انجامد و در نهايت، به تقابل با دين برمي‌خيزد، ضروري است در دفاع از اخلاق ديني، اشكالات وارد بر آن را مورد بررسي قرار داده و در حدّ توان، از آن دفاع كنيم. اين مقاله، به بررسي اشكالات وارد بر اخلاق ديني پرداخته و صحت و سقم آنها را به بررسي نشسته است.

منابع :


رحيم‌پور ازغدي، حسن، «عرف و مصلحت در ترازوي حكومت اسلامي»، كتاب نقد، سال اول، ش 1، آذر 1375، ص 85 ـ 166.
طباطبايي، محمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، موسسة الاعلمي للمطبوعات، 1997.
فرانكنا، ويليام كي، فلسفة اخلاق، ترجمة هادي صادقي، قم، مؤسسة فرهنگي طه، 1376.

كاپلستون، فردريك، تاريخ فلسفه، ترجمة اسماعيل سعادت و منوچهر بزرگمهر، تهران، علمي و فرهنگي و سروش، 1375.
ـــــ ، تاريخ فلسفه، ترجمة امير جلال‌الدين اعلم، تهران، علمي و فرهنگي و سروش، 1370.
ـــــ ، تاريخ فلسفه، ترجمة داريوش آشوري، تهران، علمي و فرهنگي و سروش، 1382.
كي‌يركگور، سورن، ترس و لرز، ترجمة عبدالكريم رشيديان، تهران، ني، 1380.
مصباح يزدي، محمدتقي، اخلاق در قرآن، تحقيق و نگارش محمدحسين اسكندري، قم، موسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيŠ، 1376.
ـــــ ، آموزش فلسفه، تهران، اميركبير، 1382.
ـــــ ، حقوق و سياست در قرآن، نگارش شهيد محمد شهرابي، قم، موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1377.
ـــــ ، فلسفة اخلاق، تحقيق و نگارش احمدحسين شريفي، تهران، بين الملل، 1380.
ـــــ ، نظرية حقوقي اسلام، تحقيق و نگارش محمدمهدي نادري قمي، قم، موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1380.
ـــــ ، نقد و بررسي مكاتب اخلاقي، تحقيق و نگارش احمدحسين شريفي، قم، موسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيŠ، 1384.
ويلهلم نيچه، فردريش، تبارشناسي اخلاق، ترجمة داريوش آشوري، تهران، آگاه، 1377.
هاسپرز، جان، فلسفة دين، ترجمة گروه ترجمة مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي حوزة علمية قم، بي‌تا.
1. فردريک کاپلستون، تاريخ فلسفه، ترجمة اسماعيل سعادت و منوچهر بزرگمهر، ج6، ص 297 و 302ـ310.
2. همان.
3. محمدتقي مصباح‌يزدي، آموزش فلسفه، ج 2، ص 51ـ52.
4. دربارة ديدگاه‌هاي اخلاقي نيچه ر.ك: فردريش ويلهلم نيچه، تبارشناسي اخلاق، جستار دوم، قطعة 11.
5. محمدتقي مصباح‌يزدي، نظرية حقوقي اسلام، تحقيق و نگارش محمدمهدي نادري قمي، ج 1، ص90ـ302؛ محمدتقي مصباح‌يزدي، اخلاق در قرآن، تحقيق و نگارش محمدحسين اسکندري، ج3، ص 417ـ421.
6. ر.ک: مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج 1، ص125.
7. نهج البلاغه، نامة 53، ص417.
8. محمدتقي مصباح‌يزدي، فلسفة اخلاق، تحقيق و نگارش احمدحسين شريفي، ص 87ـ91.
9. همان، ص 141ـ158؛ محمدتقي مصباح، نقد و بررسي مکاتب اخلاقي، تحقيق و نگارش احمدحسين شريفي، ص34 و64 و72.
10. محمدتقي مصباح يزدي، فلسفة اخلاق، ص 161ـ166.
11. محمدحسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ذيل آيات 60ـ82 سورة کهف، ج 13، ص 332ـ353 و آيات 101ـ107، سورة صافات، ج 17، ص 145ـ157. همچنين ر.ک: محمدتقي مصباح‌يزدي، نظرية حقوقي اسلام، نگارش غلام‌رضا متقي‌فر، ج1، ص156ـ169.
12. کي‌يرکگور براي حيات انساني سه مرحله قائل است: الف ـ مرحلة استحساني يا حسّاني، ب ـ مرحلة اخلاقي، ج ـ مرحلة ديني. او معتقد است انسان با اراده و اختيار خود بايد از اين سه مرحله بگذرد. از نظر وي ويژگي مرحلة حسّاني پراکندن خويش در ساحت حسّ است. بر انسان حسّاني، حس و انگيزه‌هاي دروني و شور فرمان رواست. در کار نبودن معيارهاي اخلاقي ثابت و کلي، ايمان خاص ديني و نيز شوق کامجويي از تمامي تجربه‌هاي عاطفي و حسي، ويژگي اساسي آگاهي حسّاني است. در مرحلة اخلاقي، انسان به معيارهاي معين اخلاقي و تکليف‌هاي اخلاقي گردن مي‌نهد که نداي عقلِ کل است. بدين‌سان، به زندگي خود شکل و پيوستگي مي‌بخشد. سقراط نمود‌گار مرحلة اخلاقي است. نمونة سادة گذار از مرحلة حسّاني به مرحلة اخلاقي، انساني است که از برآوردن ميل جنسي براساس ميل تنوع‌طلبي مي‌گذرد و تن به زناشويي مي‌دهد و همة تکليف‌هاي آن را به دوش مي‌کشد. از نظر وي، زناشويي يک نهاد اخلاقي است. اما آدمي براي اجراي قانون اخلاقي، آن چنانکه بايد توانا نيست و مجرم و گناهکار است (گناه ازلي). اين آگاهي انسان از گناه، برابر نهاد مرحلة اخلاقي است و تنها با عمل ايمان و ورود در مرحلة ديني مي‌توان از آن گذر کرد. اگر کسي در اين مرحله توقف نمايد، از اين گناه ازلي شسته نخواهد شد و توانايي فضيلت‌مند شدن را به دست نخواهد آورد. (فردريک کاپلستون، تاريخ فلسفه، ج 7، ص 330ـ334).
13. سورن کي‌يرکگور، ترس و لرز، ترجمة عبدالکريم رشيديان، ص 40ـ49.
14. SelfـSacrifice
15. فرانکنا ويليام کي، فلسفة اخلاق، ترجمة هادي صادقي، ص 73ـ74.
16. فرانکنا ويليام کي، فلسفة اخلاق، ص 73ـ74.
17. محمدتقي مصباح، اخلاق در قرآن، ج1، ص 116؛ فردريک کاپلستون، تاريخ فلسفه، ج 6، ص 324 و 326.
18. فردريک کاپلستون، تاريخ فلسفه، ترجمة امير جلال‌الدين اعلم، ج 5، ص 322.
19. محمدتقي مصباح يزدي، اخلاق در قرآن، ج1، ص 116.
20. همان، ج2، ص80.
21. ر.ك مجتبي مصباح، بنياد اخلاق، فصل 9.
22. ر.ك: همان، ص 250 ـ 251.

23. حسن رحيم‌پور ازغدي، عرف و مصلحت در ترازوي حکومت اسلامي، کتاب نقد، سال اول، شمارة 1، ص119ـ120.
24. محمدتقي مصباح يزدي، اخلاق در قرآن، تحقيق و نگارش محمدحسين اسکندري، ج3، ص 60ـ63؛ همو، حقوق و سياست در قرآن، نگارش شهيد محمد شهرابي، ص 23ـ24.
25. جان هاسپرز، فلسفة دين، ترجمة گروه ترجمة مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي، ص 80.

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,900 تومان
کدتخفیف:
بسم الله الرحمن الرحیم . تحقیق ها و مقالات موجود در سایت همگی در قالب فایل ورد صفحه آرایی شده و آماده چاپ و ارائه می باشند.متن و محتوا برگرفته از اینترنت و سایت های اینترنتی معتبر می باشد . که دارای منبع و رفرس موثق نیز هستند که با کمی جستجو در اینترنت بطور رایگان قابل دسترسی اند لاکن محصولات سایت مخصوص کسانس هستند که وقت جستجو و ویرایش و صفحه آرایی را ندارند یا از دانش لازم برای اینکار برخوردار نیستند . لذا شرایط و مطالب گفته شده را قبل از خرید حتما لحاظ نمایید . با تشکر.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
azrar_dn_bh_akhlagh_1845570_1371.zip43.4k

نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟