داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد جامعه شناختي مسئوليت اخلاقي در اخلاق اسلامي

جامعه شناختي مسئوليت اخلاقي در اخلاق اسلامي

 عنوان : جامعه شناختي مسئوليت اخلاقي در اخلاق اسلامي 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 18 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

  ★  تحقیق دارای نتیجه گیری است .

فهرست :


چکيده 4
مقدمه 4
1.معناي مسئوليت 6
2. معناي مسئوليت اخلاقي 6
3. معناي تكليف 7
4. مفهوم حق 8
5. تلازم حق و تکليف 9
6. حق اخلاقي 10
مباني جامعه شناختي مسئوليت اخلاقي 10
استنباط اصل مسئوليت 15
نتيجه‌گيري 16
منابع 17


چکیده :

مسئوليتِ ‌اخلاقي، كه در معرض بازخواست بودن نسبت به وظايفِ ‌اخلاقي است، در مكتب اسلام، در برابر خداوند معنا پيدا مي‌كند. مهمترين بحث مرتبط با‌ اين موضوع، بحث از مباني نظري آن است. ‌اين مباني شامل مباني ‌هستي‌‌شناختي، انسان‌ شناختي، معرفت‌‌شناختي، ارزش‌‌شناختي و جامعه‌‌شناختي است.
هدف اين تحقيق، بررسي خاستگاه جامعه‌شناختي مسئوليت‌ اخلاقي انسان است. از جمله ‌اين مباني، مي‌توان به اجتماعي بودن انسان، اصالت فرد و اعتباريت جامعه، رابطه متقابل فرد و جامعه و قانون‌مندي امور اجتماعي اشاره نمود. با بهره‌گيري از مباني جامعه‌شناختي و مباحثي چون تکليف اخلاقي، حق اخلاقي و تلازم آن با تکليف، همچنين تلازم ميان تکليف و مسئوليت، مي‌توان اصل مسئوليت اخلاقي انسان را برهاني و بر اساس آن تبيين نمود. ابتدا مباني مرتبط با بحث مسئوليت را استخراج نموده، سپس بر اساس آنها برهاني تنظيم خواهد شد. روش بحث در‌ اين پژوهش، روش کتابخانه‌اي و تحليلي ـ عقلي به همراه استدلالِ ‌برهاني است.

مقدمه :

«مسئوليت» در لغت به‌معناي «قابل بازخواست بودن» است و در اصطلاح در جايي به کار مي‌‌رود که سائل بتواند خواستة خود را از مسئول پيگيري نمايد.‌ اينکه انسان به چه دليل مسئول است و ‌اين مسئوليت از کجا ناشي شده است و مباني نظري مسئوليت اخلاقي چيست، مباحثي است که تاکنون بحثي جامع و مدون پيرامون آن صورت نگرفته است. پيشينة بحث مسئوليت را مي‌توان در قالب مباحث کهن «وظيفه و الزام» به‌روشني مشاهده کرد. سقراط در ابتداي رسالة «کريتون» ضمن طرح يک حکايت معمايي، وظيفه و مسئوليت آدمي ‌در برابر قوانين را به تصوير کشيده است (افلاطون، 1349، ج 1، ص 61). سيسرو فيلسوف معروف يوناني در آخرين کتاب خود با نام دربارة وظائف مطالبي پيرامون مسئوليت مطرح مي‌كند. بعضي فلاسفه قرون وسطي از جمله آگوستين در کتاب اخلاقيات کليساي کاتوليک (اسکات، 1378، ص74) و آکوئيناس در کتاب مجموعه الهيات (لارنس سي. بکر، 1378، ص 93)، با طرفداري از نوعي وظيفه‌گرايي، مسئوليت‌پذيري را در ضمن مباحث وظايف مطرح کرده‌اند. کانت، فيلسوف آلماني از آنجاکه قوام احکام اخلاقي را در امر و الزام مي‌پنداشت، با تأکيد خاصي بر مفهوم مسئوليت، معتقد بود که انسان مخاطب الزامات عقل بوده و طبيعتاً در برابر آنها مسئول است (محمدرضايي، 1379، ص 79).

انديشمندان مسلمان همواره با در نظر گرفتن مسئوليت انسان در برابر خداوند، ‌اين بحث را مطرح كرده‌اند. در کتاب المحصَّل فخر رازي (رازي، 1411ق، ص 485) و شرح المقاصد تفتازاني(تفتازاني، 1370، ج 4، ص 304)، بحث مختصري دربارة تکليف و شرايط آن آورده شده است. در مجموعه آثار (مطهري، ج 1، 1368، ص345ـ432) شهيد مطهري، کتاب دروس فلسفة اخلاقي (مصباح، 1367، ص175) ‌آيت‌الله مصباح و کتاب بنياد اخلاق (مصباح، 1387، فصل‌هاي 10 و 11) مجتبي مصباح به برخي مباني و يا مباحث مرتبط با ‌اين موضوع پرداخته شده است.

بحث مسئوليت، يکي از مهم‌ترين و تأثيرگذارترين مباحث فلسفي، ديني، اخلاقي و حقوقي است. بر اساس جهان‌بيني اسلامي، اصل مسئوليت اخلاقي بر پايه‌هاي مستحکم اعتقادي، فلسفي و کلامي ‌استوار است. برخي از اصول دين مانند معاد، ارتباط بسيار مستقيمي ‌با بحث مسئوليت دارد؛ زيرا معاد صحنه بازخواست است.‌ اين امر مسئوليت انسان را پيش‌فرض ضروري خود مي‌داند. تأثير بحث مسئوليت در مباحث اخلاقي نيز بدان جهت است که بدون پذيرفتن ‌اين بحث، بسياري از مباحث مربوط به اخلاق، نظير تشويق و تنبيه، تعليم و تربيت اخلاقي تعطيل خواهد شد. بالاخره‌ اينکه، اصل مسئوليت يکي از اصول لاينفک حقوق است؛ زيرا اگر کسي را به لحاظ حقوقي مسئول ندانيم، نمي‌توان وي را مورد بازخواست قرار داد.
مسئوليت اخلاقي ضامن اجراي گزاره‌هاي اخلاقي است. نفي ‌اين مسئوليت، منجر به نابساماني‌هاي اخلاقي و اجتماعي خواهد شد. فرد غيرمسئول دچار سردرگمي ‌و مشکلات روحي و رواني خواهد گشت و هرگونه سعي و کوشش در زندگي براي او بي‌معنا خواهد بود.
هدف ‌اين تحقيق، بررسي مباني جامعه‌شناختي مسئوليت اخلاقي است. نوآوري آن را مي‌توان در منقح کردن استنتاج منطقي مسئوليت اخلاقي از يکي از مباني نظري آن دانست. روش بحث، روش کتابخانه‌اي و تحليلي- عقلي (اعم از تحليل مفهومي ‌و گزاره‌اي) به همراه استدلال برهاني است. علاو بر اين، ‌اين تحقيق با آنکه نتايج کاربردي دارد، خود از نوع نظري است.

سؤال اصلي پژوهش عبارت است از:مباني جامعه‌شناختي مسئوليت اخلاقي بر اساس جهان‌بيني اسلامي‌چيست؟

منابع :


ابن‌منظور، محمد‌بن مکرم (1426ق)، لسان العرب، بيروت، مؤسسه الاعلمي‌للمطبوعات.
ابوالسعود،‌ رمضان محمد و همام محمد محمود زهران، (1998م)، مبادي القانون (المدخل للقانون والالترامات)، الاسکندرية، دارالمطبوعات الجامعية.
اسکات، ديويس (1378)، تاريخ فلسفه اخلاق غرب، «قرون وسطاي اوليه»، ترجمة محسن جوادي، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
افلاطون (1349)، دوره آثار افلاطون،ج1، (مکالمه کريتون)، ترجمة محمدحسن لطفي، رضا کاوياني، تهران: خوارزمي.
تفتازاني، سعدالدين (1370)، شرح مقاسد، تحقيق و تعليق مع مقدمه في علم الکلام عبد الرحمن عميره، قم، شريف الرضي.
تهانوي، محمدعلي، (1356)،کشاف اصطلاحات الفنون، القاهره، وزاره الثفافه و الارشاد القومي.
جوادي‌آملي، عبدالله ( 1384)، حق و تکليف در اسلام، تحقيق و تنظيم مصطفي خليلي، قم، اسراء.
حلي، حسن‌بن‌يوسف ( 1407ق، 1366)، کشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، قم، جامعه مدرسين.
خواص، امير ( 1385)، فلسفه اخلاق با تكيه بر مباحث تربيتي، قم، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها.
سياح، احمد (1366)، فرهنگ بزرگ جامع نوين ( عربي – فارسي مصور)، تهران، اسلام.
طريحي، فخرالدين (1362)، مجمع البحرين، تحقيق احمد حسيني، تهران، مرتضوي.

فخررازي، محمد بن عمر (1411ق)، المحصل، تحقيق دکتر حسين اتاي، قاهره: مکتبۀ دار التراث.
کاتوزيان، ناصر، (1377)، فلسفه حقوق، تهران، شرکت سهامي‌انتشار.
لارنس سي. بکر، (1378)، تاريخ فلسفه اخلاق غرب، ترجمه گروهي از مترجمان، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
محمدرضايي، محمد (1379)، نقد و بررسي نظرية اخلاقي کانت، قم، دفتر تبليغات اسلامي.
مسعودي، محمدهاشم (1385)، ماهيت و مباني کلامي تکليف، قم، بوستان کتاب.
مشکيني، علي (1370)، المصباح المنير، قم، الهادي.
مصباح، مجتبي (1378)، فلسفه اخلاق، قم، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره).
ـــــ (1387)، بنياد اخلاق، چ پنجم، قم، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره).
مصباح، محمدتقي (1367)، دروس فلسفه اخلاق، تهران، اطلاعات.
ـــــ (1377)، حقوق و سياست در قرآن، نگارش محمد شهرابي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
ـــــ (‌1379)، جامعه و تاريخ از ديگاه قرآن، چ چهارم، تهران، سازمان تبليغات اسلامي.
ـــــ (1380الف)، فلسفه اخلاق، تحقيق و نگارش احمدحسين شريفي، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، شرکت چاپ و نشر بين الملل.
فلسفه اخلاق (1380ب)، نظريه حقوقي اسلام، تحقيق و نگارش محمدمهدي نادري قمي، محمدمهدي کريمي‌نيا، قم، موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره).
نظريه حقوقي اسلام ( 1385)، نظريه سياسي اسلام، تحقيق و نگارش کريم سبحاني، قم، موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره).
مطهري، مرتضي (1368)، مجموعه آثار، تهران، صدرا.
مک‌دونالد، اسکات، تاريخ فلسفه اخلاق غرب، « قرون وسطاي متأخر»، ترجمة محسن جوادي؛ لارنس سي بکر، ترجمة گروهي از مترجمان، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1378.
نبويان، سيدمحمود ( 1388)، حق و چهار پرسش بنيادين، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
Fischer, John Martin, Recent Work On Responsibility Journal Of Ethics, V.110, NO 1.
Strawson,. P. F, Freedom And Resentment, Re-Printed in Fischer and Ravizza, perspectives on moral Responsibility.

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,900 تومان
کدتخفیف:
بسم الله الرحمن الرحیم . تحقیق ها و مقالات موجود در سایت همگی در قالب فایل ورد صفحه آرایی شده و آماده چاپ و ارائه می باشند.متن و محتوا برگرفته از اینترنت و سایت های اینترنتی معتبر می باشد . که دارای منبع و رفرس موثق نیز هستند که با کمی جستجو در اینترنت بطور رایگان قابل دسترسی اند لاکن محصولات سایت مخصوص کسانس هستند که وقت جستجو و ویرایش و صفحه آرایی را ندارند یا از دانش لازم برای اینکار برخوردار نیستند . لذا شرایط و مطالب گفته شده را قبل از خرید حتما لحاظ نمایید . با تشکر.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
jameeh_shnakht_msevlt_akhlagh_dr_akhlagh_aslam_1845565_5685.zip41.3k

نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟