داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد مطلق گرايي در حل تزاحمات اخلاقي

مطلق گرايي در حل تزاحمات اخلاقي

 عنوان : مطلق گرايي در حل تزاحمات اخلاقي 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 28 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

  ★  تحقیق دارای نتیجه گیری است .

فهرست :


چكيده 4
مقدمه 4
ماهيت اخلاق كاربردي 4
ماهيت تزاحم 7
معناي مطلق‌گرايي اخلاقي 10
انواع مطلق‌گرايي اخلاقي 10
تصوير صحيح از مطلق‌گرايي اخلاقي 11
تأثيرات مطلق‌گرايي بر اخلاق كاربردي 11
رفع تزاحمات اخلاقي 13
تبيين نسبيت در اخلاق 15
نسبي‌گرايان و تزاحمات اخلاقي 17
نتيجه‌گيري 21
پي‌نوشت‌ها 22
منابع 26


چکیده :

مطلق‌گرايي اخلاقي بدين معناست كه برخي ارزش‌ها صرف‌نظر از اشخاص، مكان‌ها و زمان‌ها معتبر بوده و خوش آيند و بدآيند افراد، شموليت آنها را از بين نمي برد. درباره رابطه مطلق‌گرايي و اخلاق كاربردي مي‌توان گفت كه اولاً: وجود تزاحمات اخلاقي با تمسك به مطلق گرايي توجيه پذير است، ثانياً: امكان ارائه راه حل نيز بر طبق اين مبنا فراهم است، چون ترجيح يك فعل بدون استدلال، امكان پذير نيست و امكان استدلال در فرض مطلق‌گرايي محقق است، علاوه بر اينكه حل تزاحم در فرض وجود هدفي معين ميسر است و بنا بر مطلق‌گرايي، وجود اين هدف نيز تأمين است. در حل مسائل اخلاق كاربردي اولاً: بايد با توجه به تمام قيود موضوع حكم، تزاحم بدوي ناشي از عدم تصور صحيح موضوع، برطرف شود، ثانياً: اگر با لحاظ تمام قيود، باز هم تزاحم باقي بماند، بايد با توسل به مرجحات كيفي عقلي و شرعي يك طرف را ترجيح داده، مسئله را حل كرد.

مقدمه :

مطلق گرايي و نسبي‌گرايي اخلاقي يكي از مهم ترين مباحث در فرا اخلاق است. بي‌ترديد، هر گونه تحليلي كه در فرا اخلاق ارائه مي‌شود، بايد نتيجه اش در اخلاق كاربردي نمايان شود، چرا كه فرا اخلاق، بررسي مبادي اخلاق كاربردي را به عهده دارد، علاوه بر اينكه فرا اخلاق به واسطه تأثير در اخلاق هنجاري، به صورت غيرمستقيم در اخلاق كاربردي نيز مؤثر است. از سوي ديگر، تزاحمات اخلاقي اساسي ترين مسئله در اخلاق كاربردي شمرده مي‌شود. بنابراين، بايد نقش مطلق گرايي و نسبي‌گرايي در اخلاق كاربردي و مسئله تزاحمات تبيين شود. مقاله حاضر با چنين رويكردي به بررسي نقش مطلق گرايي و ضمناً نسبي‌گرايي در اخلاق كاربردي پرداخته است. اما پيش از آن اجمالاً به ماهيت و تعريف بعضي از اصطلاحات به كار رفته در متن، اشاره مي‌شود.

پی نوشت ها :


1. رابرت هولمز، مباني فلسفه اخلاق، ترجمه مسعود عليا، ص 42.
2. اسلامي، محمدتقي، و ديگران، اخلاق کاربردي، چالش ها و کاوش هاي نوين در اخلاق عملي، ص17 و 46.
3. ر.ک:شريفي،احمدحسين، چيستي اخلاق کاربردي، معرفت اخلاقي، ش 7، ص 86- 89.
4. همان، ص 95.
5. Matti Hayry, Liberal Utilitarianism and Applied Ethics, p. 147- 158.
6. امير خواص، و ديگران، فلسفه اخلاق با تکيه بر مباحث تربيتي، ص 22.
7. Frey, R.G et al, A companion to applied ethics, p 2-3.
8. گروهي از مترجمان، مجموعه مقالات فلسفه اخلاق برگرفته از دائرةالمعارف فلسفه اخلاق، والتر سينت آرمسترانگ، معضلات اخلاقي، ترجمه احمدحسين شريفي، ص 129.
9. Moral dilemma
10. حكيم، محمدسعيد، المحكم في اصول الفقه، ص 21- 23.
11. فياض، محمداسحاق، محاضرات في اصول الفقه، تقريرات بحث آيت الله العظمي خوئي، ج3، ص 64.
12. قراملکي، احد فرامرز، درآمدي بر اخلاق حرفه اي، ص 196.
13. Vide: Frey et al, Ibid, p 489.
14. گروهي از مترجمان، مجموعه مقالات فلسفه اخلاق برگرفته از دائرةالمعارف فلسفه اخلاق؛ والتر سينت آرمسترانگ، معضلات اخلاقي، ترجمه احمدحسين شريفي، ص 130- 131.
15. Harris, C. E, Applying Moral Theories, p. 70.
16. اتکينسون، آر. اف، درآمدي به فلسفه اخلاق، ترجمه سهراب علوي نيا، ص 38.
17. مراد از اصل، احکام کلي اخلاقي است. بنابراين اگر حکمي اخلاقي تنها مربوط به يک فرد يا مورد باشد، بر آن، اصل اطلاق نمي شود.
18. گاهي نيز در هر دو طرف، تنها يک اصل اخلاقي وجود دارد که داراي دو مصداق غير قابل جمع است؛ چنان که در نجات جان دو غريق اين‌گونه است.
19. لنکراني، فاضل، سيري کامل در اصول فقه، ج 6، ص 575.
20. همان، ص 519.
21. قراملكي، احد فرامرز، اخلاق حرفه اي، ص 258.
22. رهنمايي، سيداحمد، درآمدي بر مباني ارزش‌ها، ص 82.
23. مصباح، مجتبي، بنياد اخلاق، روشي نو در آموزش فلسفه اخلاق، ص 171.
24. Rachels, James, The elements of moral philosophy, p. 117-118.
25. خواص و ديگران، همان، ص 90.

26. مصباح يزدي، محمدتقي، آموزش فلسفه، ج1، ص 266.
27. مصباح يزدي، محمدتقي، نقد و بررسي مکاتب اخلاقي، تحقيق و نگارش احمدحسين شريفي، ص 295.
28. Hare, R. M, the Language of Morals, p. 142.
29. رابرت هولمز، همان، ص 338-339.
30. P.T. Geach.
31. Rachels, Ibid, p 124.
32.Wallace, James. D, Moral Relevance and Moral Conflict, p. 9-11.
33. جمعي از نويسندگان، مقالاتي در باب اخلاق هنجاري، اخلاق کاربردي و فرااخلاق، ترجمه محمود فتحعلي، ص 122.
34. Franken a, W. K, Ethics, p 23.
35. وارنوک، مري، فلسفه اخلاق در قرن بيستم، ترجمه ابوالقاسم فنايي، ص 274-275. (يادداشت‌هاي مترجم)
36. Wallace, Ibid, P 17-18.
37. امير خواص و ديگران، همان، ص 94.
38. همان، ص 93.
39. در کتاب هاي اصولي براي تزاحم از حيثيت هاي مختلف، تقسيماتي ذکر شده است. يکي از تقسيمات، تقسيم تزاحم به بدوي (يا پنداري) و مستقر (يا واقعي) است؛ نظير تقسيم تعارض به آن دو. نگارنده تا آنجايي که جستجو کرده، اين تقسيم بندي را در کلمات هيچ‌يک از فيلسوفان اخلاق و اصوليون نيافته است؛ اما به نظر مي­رسد که جعل اصطلاح در اين زمينه مفيد باشد. چرا كه گاهي با تأمل روشن مي شود تزاحم، ناشي از عدم تصور صحيح موضوع بوده و در واقع تزاحمي وجود نداشته است. حل چنين تزاحمي با اندکي تأمل برطرف خواهد شد. گاهي تزاحم واقعي است؛ يعني در درون يک نظام صحيح اخلاقي و با وجود تصور صحيح موضوع باز هم تزاحم باقي است. قسم اول را بدوي و قسم دوم را مستقر نام گذاري مي کنيم.
40. ر.ک: كاظمي، محمدعلي، فوائد الأصول، تقريرات بحث ميرزاي نائيني، ص 709.
41. خواص و ديگران، همان، ص 90 – 91.
42. وارنوک، همان، ص 275. (يادداشت‌هاي مترجم)
43. Harman, Gilbert et al, Moral Relativism and Moral Objectivism, p 17-18.
44. Beckwith, Ibid, p 11-12.
45. Arrington, Robert. L, Rationalism, Realism, and Relativism, Perspectives in Contemporary Moral Epistemology, p. 193.
46. Beckwith, Ibid, p 3.
47. Harman et al, Ibid, p 41-42.
48. ويليامز، برنارد، فلسفه اخلاق، ترجمه زهرا جلالي، ص 69.
49. روبيژک، پل، ارزش‌هاي اخلاقي در عصر علم، ترجمه نفيسه و محبوبه ساطع، ص 110.
50. مطهري، مرتضي، فطرت، ص 129.
51. پينکافس، همان، ص 243.
52Rachels, Ibid, p 21.
53. مک اينتاير، السدير، تاريخچه فلسفه اخلاق، ترجمه انشاءالله رحمتي، ص 41-42.
54. Harris, Ibid, p 24.
55. Contextualism.
56. رابرت هولمز، همان، ص 50.
57. Stevenson, C. L.
58. Wong, Ibid, p 10-12.
59. رابرت هولمز، همان، ص 350-352.
60. لوازمي مانند عدم وجود تزاحم واقعي و عدم امکان حل تزاحمات اخلاقي در صورت توجيه وجود آنها.
61. روبيژک، همان، ص 48.
62. Harris, Ibid, p 21.
63. Beckwith, Ibid, p 14.
64. مسلم محمدي، مکتب‌هاي نسبي‌گرايي اخلاقي از يونان باستان تا دوران معاصر، ص 42.

منابع :


اتكينسون، آر. اف، درآمدي به فلسفه اخلاق، ترجمه سهراب علوي نيا، تهران، مركز ترجمه و نشر كتاب، 1370.

اسلامي، محمدتقي، و ديگران، اخلاق كاربردي، چالش‌ها و كاوش هاي نوين در اخلاق عملي، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 1386.
پينكافس، ادموند، از مسئله‌محوري تا فضيلت‌گرايي، نقدي بر تحويل گرايي در اخلاق، ترجمه، سيد‌حميدرضا حسني و مهدي علي‌پور، قم، دفتر نشر معارف، 1382.
جمعي از نويسندگان، مقالاتي در باب اخلاق هنجاري، اخلاق كاربردي و فرا اخلاق، ترجمه محمود فتحعلي، قم، دفتر نشر معارف، 1387.
حكيم، محمدسعيد، المحكم في اصول الفقه، قم، موسسه المنار، 1414 ق.
خواص، امير، و ديگران، فلسفه اخلاق با تكيه بر مباحث تربيتي، قم، دفتر نشر معارف، 1385.
روبيژك، پل، ارزش‌هاي اخلاقي در عصر علم، ترجمه نفيسه و محبوبه ساطع، تهران، حكمت، 1381.
رهنمايي، سيداحمد، درآمدي بر مباني ارزش ها، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1383.
شريفي،احمدحسين، چيستي اخلاق كاربردي، معرفت اخلاقي، ش 7، تابستان 1390.
فرانكنا، ويليام كي، فلسفه اخلاق، ترجمه هادي صادقي، قم، طه 1376.
فياض، محمداسحاق، محاضرات في اصول الفقه، تقريرات بحث آيت الله العظمي خوئي، قم، دار الهدي للمطبوعات، 1410 ق.
قراملكي، احد فرامرز، درآمدي بر اخلاق حرفه اي، تهران، انتشارات سرآمد، 1389 .
ـــــ ، اخلاق حرفه اي، تهران، احد فرامرز قراملكي، 1382.
كاظمي، محمدعلي، فوائد الأصول، تقريرات بحث ميرزاي نائيني، قم، مؤسسه نشر اسلامي، 1409ق.
گروهي از مترجمان، مجموعه مقالات فلسفه اخلاق برگرفته از دائرةالمعارف فلسفه اخلاق، ويراسته لارنس سي بكر، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1380.
لنكراني، فاضل، سيري كامل در اصول فقه، قم، فيضيه، 1378 ﻫ.ش.
محمدي، مسلم، مكتب هاي نسبي‌گرايي اخلاقي از يونان باستان تا دوران معاصر، قم، موسسه بوستان كتاب، 1389 ﻫ.ش.
مصباح، مجتبي، بنياد اخلاق، روشي نو در آموزش فلسفه اخلاق، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1385.
مصباح يزدي، محمدتقي، آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، 1379ش.
ـــــ ، نقد و بررسي مكاتب اخلاقي، تحقيق و نگارش احمدحسين شريفي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1384ﻫ.ش.
مطهري، مرتضي، فطرت، تهران، صدرا، 1389.
مك اينتاير، السدير، تاريخچه فلسفه اخلاق، ترجمه انشاءالله رحمتي، تهران، حكمت، 1379.
وارنوك، مري، فلسفه اخلاق در قرن بيستم، ترجمه ابوالقاسم فنايي، قم بوستان كتاب، 1380.
ويليامز، برنارد، فلسفه اخلاق، ترجمه زهرا جلالي، قم، دفتر نشر معارف، 1383 ﻫ.ش.
هولمز، رابرت، مباني فلسفه اخلاق، ترجمه مسعود عليا، تهران، ققنوس، 1382 ﻫ.ش.
Arrington, Robert. L, Rationalism, Realism, and Relativism, Perspectives in Contemporary Moral Epistemology, New York, Cornell University, 1989.

Beckwith,Francis. J, Do the Right Things, A Philosophical Dialogue on the Moral and Social Issue of Our Time, U.S.A,university of Nevada, Las Vegas, 1995.
Franken a, W. K, Ethics, U.S.A, Prentice-Hall, INC, 1963.
Frey, R.G et al, A companion to applied ethics, MA:Blackwell publishing, 2005.
Hare, R. M, the Language of Morals, New York, Clarendon press, 1952.
Harris, C. E, Applying Moral Theories, U.S.A, California, Wadsworth publishing company, 1996.
Harman, Gilbert et al, Moral Relativism and Moral Objectivism, Oxford, Blackwell, 1996.
Matti Hayry, Liberal Utilitarianism and Applied Ethics, London and New York, Routledge.
Rachels, James, The elements of moral philosophy, New York, McGraw -Hill, 1993.
Wallace, James. D, Moral Relevance and Moral Conflict, New York, Cornell university press, 1988.
White, James. E, Contemporary Moral Problems, U.S.A, Thomson Wadsworth, 2006.
Wong, David. B, Moral Relativity, U.S.A, University of California, 1986.

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,900 تومان
کدتخفیف:
بسم الله الرحمن الرحیم . تحقیق ها و مقالات موجود در سایت همگی در قالب فایل ورد صفحه آرایی شده و آماده چاپ و ارائه می باشند.متن و محتوا برگرفته از اینترنت و سایت های اینترنتی معتبر می باشد . که دارای منبع و رفرس موثق نیز هستند که با کمی جستجو در اینترنت بطور رایگان قابل دسترسی اند لاکن محصولات سایت مخصوص کسانس هستند که وقت جستجو و ویرایش و صفحه آرایی را ندارند یا از دانش لازم برای اینکار برخوردار نیستند . لذا شرایط و مطالب گفته شده را قبل از خرید حتما لحاظ نمایید . با تشکر.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
mtlgh_gra_dr_hl_tzahmat_akhlagh_1845544_4980.zip58.9k

نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟