داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد عرفان و سياست عزيز الدين نسفي

عرفان و سياست عزيز الدين نسفي

 عنوان : عرفان و سياست عزيز الدين نسفي 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 32 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

  ★  تحقیق دارای نتیجه گیری است .

فهرست :


چكيده 3
مقدمه 3
اوضاع اجتماعي دوران نسفي 6
انسان كامل ، يا مرد سياست 6
كامل در عالم صغير و خليفه در عالم كبير 8
ساختار انديشه سياسي آرماني نسفي 12
از آرمان گرايي تا واقع نگري در انديشة سياسي 17
تأثيرات تفكر نسفي 21
نتيجه 23
منابع 26
پی نوشت ها 28


چکیده :

در ارزیابی آراء عزيز نسفي يكي از مهمترين موارد بررسي وجوه سياسي در انديشه عرفاني وي است. اين مقاله به کاوش در آراء شيخ عزيز نسفي (تولد احتمالي در 596‌ هـ .ق) يكي از عرفا و فلاسفة قرن هفتم هجري مي پردازد كه بسيار بر فكر فلسفي ايران موثر بود و بويژه در تلفيق عرفان و فلسفه در ايران كوشيد. اين مقاله نشان مي دهد كه چگونه تفكر عزيز نسفي منجر به تأسيس انديشة سياسي بر مبناي انديشة عرفاني در ايران شد. چنين مي نمايد كه اين جريان در ايران تداوم يافت و به جرياني مسلط تبديل شد. انديشة سياسي نسفي را مي توان انديشة سياسي عرفاني ناميد و بدين ترتيب مقاله حاضر به بررسي وجوه تأثير پذيري انديشة سياسي ايراني از آراء عرفاني نسفي پيرامون امر سياست مي پردازد.

مقدمه :

عزيز الدين نسفي از مهمترين حكماي قرن هفتم هجري است كه تأثير وي بر جريان انديشه سياسي در ايران مورد توجه قرار گرفته است. استاد سيد جواد طباطبايي نسفي را از انديشمنداني محسوب كرده اند كه در زوال انديشه سياسي در ايران نقش مهمي داشته است.( طباطبايي،1383:172) به طور كلي نظريه زوال معتقد است انديشه سياسي در اسلام بعد از ابن رشد اندلسي رو به زوال نهاد. بنابر اين حلقه نهايي زنجيره فلسفه سياسي در اسلام اين فيلسوف مشائي بوده است. نظريه زوال كه ادامه بحث پيرامون سياست بعد از ابن رشد را خارج از محدوده عقل مي داند، ادامه مي دهد:
((. . . اين بي اعتنايي به عقل[3] را در تمدن اسلامي ، در آغاز اهل تصوف بنياد نهادند و با دريافت خرد ستيزي كه آنان به جريان عمده انديشه دوران اسلامي تبديل كردند ، در واقع راه تحول آتي در جهت زوال انديشه خردگراي و به دنبال آن سقوط همه سويه تمدني كه از ديدگاه فرهنگي توان انديشيدن در مباني تمدن و فرهنگ خود را از دست داده بود، هموار شد. ))(طباطبايي، همان:336)

طباطبايي در مورد نسفي نيز معتقد است كه انسان كامل وي ((به ميان مردم نمي رود، مگربراي دعوت مردم به درويشي و خمول و تأكيد بر بي ثباتي دنيا.))(طباطبايي، 1383:164)
اما آنچه كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين نكته است كه آيا نسفي به عنوان يك عارف يا صوفي واقعاً چه نظري در باب سياست داشته است؟ مطالعه تاريخ انديشه سياسي در ايران به ما نشان مي دهد كه انديشه سياسي در ايران بر خلاف انديشه سياسي در مغرب زمين، رفته رفته بر مبناي انديشه عرفاني استوار شده است و نه عقلانيت محض. اين تأثير پذيري از عرفان ، تنها مختص انديشه سياسي نبود. جاذبه و قدرت انديشه عرفاني به حدي بود كه از قرن هفتم به اين سو به عنصر اصلي تمدن اسلامي تبديل شد. بسياري از انديشمندان اسلامي پس از محي الدين ابن عربي(638-560 هـ .ق)، تنها حاشيه نويساني بر آثار وي بودند. نسفي نيز اگر چه از خود آثار متعددي به جاي گذارد ، اما خود نيز از شارحان ابن عربي بود.
پيوند حکمت اسلامی با معرفت شهودی باعث شده است كه خود حکما و متألهين اسلامی غالباً در كسوت عارف نيز ظاهر شوند. حتی ابن سينا يکی از مشهورترين فلاسفه مشائی عالم اسلام ، يک عارف بزرگ بود و در کتابی با نام منطق المشرقيين که مشتمل بر چهل مجلد بوده و اكثر آن در حمله مسعود غزنوی به ايران به آتش کشيده شده است می گويد: (( کتابهای شفاء و اشارات را ما برای عوام نگاشته ايم، ما به حکمتی دست يافته ايم که مختص خواص است! ))[4] (زنجاني اصل ،1383 :298) با اين وصف چندان عجيب نبوده که سهروردی، اين شيخ عالم اشراق می گويد من حکمت اشراقی را آنجا آغاز کردم که ابن سينا آنجا تمام کرد. در واقع ابن سينا هم همانند اكثر فلاسفه اسلامي شخصيتي است كه بايد از وجوه ديگري از آنچه كه تا كنون معرفي شده است نيز مورد مطالعه قرار گيرد. (, 1973 :24 shahaby)
در نتيجه چنين رويکردی به مقوله معرفت ، بدون شک يک نتيجه اساسی در پيکره ي فلسفه اسلامی به جای نهاد و آن تقسيم معرفت به معرفت عامه و معرفت خواص بود. اين تقسيم مبتني بر مراتب معرفت است که بحثی بنيادی در معرفت شناسی اسلامی است. اين تقسيم بندی طبعاً انسانها را نيز به دو گونه تقسيم می کند و تبعات سياسی اين جريان قابل پيش بينی است. و به همين دليل نيز هست كه در اسلام اساساً دانش و قدرت پابه پاي هم حركت كرده اند. يكي ديگر از دلايل اصلی اينکه فکر فلسفی در جهان اسلام هرگز بصورت فلسفه محض شکل نگرفته است اتحاد علوم در سنت علمی اسلام است. در جهان اسلام اساساً دانش يک مقوله يکپارچه بوده است و هرگز حالت گرايش های پراکنده و چند پاره را نداشته است. حکيم - واژه ای که بيش از هر چيز تداعی کننده فردی اهل حکمت و فلسفه است – در واقع فردی بوده که از همه علوم روزگار خود بهره ای داشته است و حتي در معناي تحت الفظي ، دال حكيم همزمان حداقل بر دو مدلول پزشك و فيلسوف تلاقي داشته است. بر همين اساس فردی که در مابعدالطبيعه تحصيل می کرده، همزمان بايد در طبيعيات، فلسفه، منطق، نجوم وعلوم دقيقه نيز به تبحر دست مي يافت. ابن سينا، خوارزمی، رازی و بسياری از فلاسفه اسلامی در عين حال دانشمند و همچنين عارف نيز بوده اند. بنابر اين يک حکيم که در پی شناخت و معرفت بوده است غالباً سری هم در عالم اشراق داشته است و طبيعتاً نمی توانسته است آن را در فلسفه خود منعکس نکند. به جرأت می توان گفت حتی ابن رشد هم يک فيلسوف به معنی محض آن نبوده است. چنين موضعی در فلسفه اسلامی تقريباً موضع مسلط اکثر فلاسفه بوده است و آنقدر نيرومند بوده است که تفکر سياسی ايرانی- اسلامی را در يک محدوده معين نگاه داشته است؛ محدوده اي كه چهارچوب هاي آن را شريعت نبوي معين مي كرده است. بنابراين اساساً تفكر و خرد ورزي در فلسفه اسلامي نمي توانسته است از تجربيات شهودي و مكاشفات عرفاني به دور بوده باشد.
اهميت بحث ما در جايي است كه دانش و قدرت در تفكر اسلامي در كنار هم قرار مي گيرند. و اگر دانش را در معناي غير متعارف آن يعني معرفت شهودي در نظر بگيريم، بايد ديد چه نوع قدرتي را نتيجه مي دهد. عزيزالدين نسفي يكي از عرفايي است كه مي تواند مورد مطالعه ما قرار گيرد.
بدين ترتيب بايد گفت انديشه سياسي در اسلام هرگز تعطيل نشد و از طرفي آنگونه كه در فارابي ، بوعلي و ابن رشد وجود دارد نيز ادامه نيافت. (‍Chittick,1981:24) بر اين اساس ما مي توانيم از تأسيس انديشه سياسي در ايران بر مبناي انديشه عرفاني سخن بگوئيم. در اين ميان نسفي يكي از مهمترين افراد بود كه در سخت ترين دورانِ حمله وحشيانه مغولان مي زيست.

منابع :


1- اقبال آشتياني ، عباس ، تاريخ مغول و اوايل ايام تيموري ، تهران : نشر نامك ، 1376
2- تركمني آذر ، پروين ، تاريخ سياسي شيعيان اثني عشري در ايران ، قم : موسسه شيعه شناسي ، 1383
3- حلبي ، علي اصغر ، تاريخ فلسفه در ايران و جهان اسلامي ، تهران : نشر اساطير ، 1373
4- خميني(امام) ، روح الله ، چهل حديث ، تهران ، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ،1375
5- خميني(امام) ، روح الله ، تفسير سورة حمد ، تهران ، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ،1384
6- خميني(امام) ، روح الله ، شرح حديث جنود عقل و جهل ، تهران ، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ،1382
7- ريجون ، لويد ، عزيز نسفي ، ترجمه مجدالدين كيواني ، تهران : نشر مركز ، 1378
8- زنجاني اصل ، محمدكريم ، ابن سينا و جنبش هاي باطني ، تهران: نشر كوير ،1383
9- طباطبائي ، درآمدي فلسفي بر تاريخ انديشه سياسي در ايران ، تهران : نشر كوير ، چاپ هفتم ، 1383
10- طباطبائي ، زوال انديشه سياسي در ايران ، تهران : نشر كوير ، چاپ چهارم ، 1383
11- فراتي ، عبدالوهاب ، انديشه سياسي سيد جعفر كشفي ، قم : انتشارات بوستان كتاب ، 1378
12- لك زايي ، نجف ، چالش سياست ديني و نظم سلطاني ؛ با تأكيد بر انديشه و عمل سياسي علماي شيعه در عصر صفويه ، قم : نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي ، 1385
13- نائيني ، ميرزا محمد حسين ، تنبيه الامه و تنزيه المله در اساس و اصول مشروطيت يا حكومت از نظر اسلام ، با مقدمه و توضيحات سيدمحمود طالقاني، تهران: بي جا ، 1334
14- نسفي ، عزيزالدين ، كشف الحقايق ، به اهتمام و تعليق احمد مهدوي دامغاني ، تهران : شركت انتشارات علمي و فرهنگي ، 1344
15- نسفي ، عزيزالدين ، زبده الحقايق ، تصحيح ، مقدمه و تعليقات از حق وردي ناصري ، تهران : انتشارات طهوري، چاپ دوم ، 1381
16- نسفي ، عزيزالدين، بيان التنزيل ، با شرح احوال ، تحليل آثار ، تصحيح و تعليق از علي اصغر مير باقري فرد ،تهران : انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ، 1379
17- نسفي ، عزيزالدين ، مقصدالاقصي ، به همراه اشعه اللمعات از جامي و منتخب الجواهر الاسرار از آذري ، مركز نسخه هاي خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران ، نسخه شماره B/253 ، شماره ميكرو فيلم 9089
18- نسفي ، عزيزالدين ، مجموعه رسائل مشهور به كتاب الانسان الكامل ، با پيش گفتار هانري كربن ، تصحيح و مقدمه ماريژان موله ، ترجمه مقدمه از سيد ضياء الدين دهشيري ،تهران : انتشارات طهوري ، چاپ هفتم ، 1384

19- جويني ، عطاملك ، تاريخ جهانگشاي ، لندن - ليدن :چاپ محمد قزويني ، 37-1912، ج1 ، ص17، ترجمه‌ي بويل منچستر، 1958

19-Burchkhardt , Introduction to Sufi Doctrine , tr.D . Matheson , Shaykh Mohamad Ashraf , Lahoure , 1959
20- Chittick . W , Mysticism versus philosophy in earlier Islamic history : the al-Tusi , al-Qunawi correspondence , Religious studies,1981
21- Morris (trans) , Mulla sadras Wisdom of the Throne , Princeton: university of Princeton , 1981
22-Nabil shahaby , The propositional logic of avicenna A Translation from al-shifa : al-qiyas with Introduction , commentary and glossary , Dordrecht Boston , 1973
23-Nasr,S.H,The polarization of being , Pakistan philosophical journal ,vol 3,No,2,October 1959

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,900 تومان
کدتخفیف:
بسم الله الرحمن الرحیم . تحقیق ها و مقالات موجود در سایت همگی در قالب فایل ورد صفحه آرایی شده و آماده چاپ و ارائه می باشند.متن و محتوا برگرفته از اینترنت و سایت های اینترنتی معتبر می باشد . که دارای منبع و رفرس موثق نیز هستند که با کمی جستجو در اینترنت بطور رایگان قابل دسترسی اند لاکن محصولات سایت مخصوص کسانس هستند که وقت جستجو و ویرایش و صفحه آرایی را ندارند یا از دانش لازم برای اینکار برخوردار نیستند . لذا شرایط و مطالب گفته شده را قبل از خرید حتما لحاظ نمایید . با تشکر.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
eerfan_v_sast_eezz_aldn_nsf_1792379_4952.zip76.5k

نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟