داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد فطرت از نظر استاد شهيد مطهري

فطرت از نظر استاد شهيد مطهري

 عنوان : فطرت از نظر استاد شهيد مطهري 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 34 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

  ★  تحقیق دارای نتیجه گیری است .

فهرست :


چكيده 4
مقدّمه 4
مفهوم شناسي 6
چيستي فطرت 6
نسبت مفهوم فطرت با مفاهيم مشابه 7
ابعاد فطرت 9
فطرت ادراكي 9
ديدگاه افلاطون و ارسطو در باب ادراكات فطري تصوري 11
ديدگاه فلاسفة جديد غرب در باب تصور فطري 12
گرايش‌هاي فطرت 15
انواع گرايش‌هاي فطري 17
گرايش به كمال مطلق 18
رشد، انحراف و مسخ فطرت 21
رشد فطرت 21
انحراف فطرت 25
مسخ فطرت 26
نتيجه‌گيري 29
منابع 30
پی نوشت ها 31


چکیده :

مقالة پيش‌رو در پي تحليل و بررسي فطرت از نگاه استاد مطهّري با روشي توصيفي- تحليلي است. نگارنده با طرح پرسش‌هايي در باب فطرت، كوشيده است تا با رجوع به آثار استاد مطهّري، پاسخي درخور بيابد. مهم‌ترين پرسش در باب فطرت اين است كه آيا از بدو تولد، معارف و گرايش‌هايي ذاتي در نهاد انسان تعبيه شده است و يا اين ذات، لوح سفيدي است كه دست جامعه پس از تولد آن را منقش مي‌كند؟
نويسنده با استفاده از آثار استاد مطهّري دريافته است كه از ديدگاه ايشان، انسان تصور فطري ندارد، ولي تصديق فطري به معناي تصديق بديهي اولي دارد. همچنين در نهاد انسان شماري گرايش‌هاي فطري وجود دارند كه از رشدي خودبه‌خودي برخوردارند و با كمك عوامل و شرايط محيطي بايد فعليت يافته، شكوفا شوند.
همة انسان‌ها از همة استعدادهاي فطري برخوردارند؛ تفاوت ايشان در شدت و ضعف استعدادهاست. همچنين استعدادهاي فطري امكان رشد دارند؛ ولي نه منحرف و بيمار مي‌شوند و نه مسخ، بلكه انسان است كه از فطرت خود فاصله مي‌گيرد.

مقدمه :

فطرت، سنگ زيرين معارف الهي و گوهر مباحث انسان‌شناسي است؛ به گونه‌اي كه اگر مفهوم فطرت را از مباحث انسان‌شناسي حذف كنيم، كل ساختمان اين دانش فرومي‌ريزد و از اين‌روست كه استاد مطهّري فطرت را «ام المعارف مسائل انساني»1 دانسته‌اند.

مباحث فطرت اگرچه از هنگام نزول قرآن كريم مطمح نظر بوده‌اند و لغت‌شناسان و مفسّران به بحث دربارة آن پرداخته‌اند، توجه ويژه بدان را مي‌توان مربوط به زمان معاصر دانست؛ چراكه اهميت انسان و انسان‌شناسي و پرسش‌هاي مربوط به آن، برآمده از نگاه نوين انسان معاصر به انسان است.
در ميان مفسّران و متكلمان برجستة معاصر كساني همچون امام خميني(ره)، علّامه طباطبائي و استاد مطهّري مي‌كوشيدند تا انسان‌شناسي را بر پايه فطرت تبيين و تفسير كنند. البته نقش استاد مطهّري به دليل نگارش كتابي جداگانه در اين باب با زبان ساده و روان و پرداختن به جنبه‌هاي گوناگون فطرت و تئوريزه كردن آن، بي‌مانند است.
پس از استاد مطهّري، مباحث فطرت فراگير و آثاري به صورت مقاله و كتاب منتشر شدند كه از ميان آنها مي‌توان به كتاب فطرت در قرآن اثر وزين استاد جوادي آملي اشاره كرد. همچنين مطالبي از استادان جعفر سبحاني و مصباح يزدي منتشر شد.
مهم‌ترين پرسش و بحث بنيادين در باب معرفت فطرت اين است كه آيا هنگامي كه انسان پاي به قلمرو گيتي مي‌نهد، معارفي در او تعبيه شده يا اينكه ظرف وجودش از هرگونه معرفتي تهي است؟ 2 همچنين در باب ويژگي‌ها و گرايش‌هاي فطري، پرسش اصلي اين است كه آيا آنچه «انسانيت» ناميده و به منزلة مجموعة ملاك‌هاي انساني شناخته مي‌شود، اكتسابي است يا غيراكتسابي؟ آيا آن ملاك‌ها از بيرون بر انسان تحميل شده‌اند يا از ذات انسان مي‌جوشند؟
در باب فطرت از ديدگاه استاد مطهّري، مقالات و كتاب‌هايي منتشر شده‌اند كه اغلب رويكردي كلامي دارند و نسبت و رابطة فطرت را با اموري همچون خداشناسي و دين مي‌سنجند، و به پرسش‌هايي از اين دست مي‌پردازند: آيا خداشناسي و يا خدايابي، فطريِ آدمي است؟ آيا دين فطري است؟ با اين‌همه، رويكرد مقالة پيش‌رو «انسان‌مدارانه» است؛ يعني، تنها به مباحثي پرداخته‌ايم كه به گونة وي‍ژه دربارة انسان مطرح مي‌شوند؛ با اين همه، مانند استعدادهاي انسان، وجود و عدم و يا شدت و ضعف اين استعدادها، و سرانجام رشد، انحراف و مسخ استعدادهاي فطري انسان.

پی نوشت ها :

1. مرتضي مطهري، مقدمه اي بر جهان‌بيني اسلامي: انسان و ايمان، ص65.
2. همو، فطرت،ص50.
3. احد فرامرز قراملکي، استاد مطهري و کلام جديد، ص257.
4. مرتضي مطهري، فطرت، ص20.
5. همان، ص19.
6. همو، فطرت، ص27.
7. همان، ص29.
8. همان، ص30-29.
9. همان، ص33 و 34.
10. همو، نقدي بر ماركسيسم، ص249.
11. سيدمحمد حسين طباطبائي، اصول فلسفه و روش رئاليسم، پاورقي مرتضي مطهري، ج2، ص183.
12. همان.
13. همان، ص 172.
14. همان، ص 172.
15. همان، ص 175-176.
16. همان.
17. همان، ص188.
18. همان، ص238.
19. همان، ص239.
20. همان، ص248.
21. مرتضي مطهري، فطرت، ص50.
22. سيد محمدحسين طباطبائي، همان، ج2 ،ص182.
23. حسن معلمي، نگاهي به معرفت‌شناسي در فلسفة اسلامي، ص198.
24. مرتضي مطهري، فطرت، ص71.
25. همو، فلسفة تاريخ، ج4، ص252.
26. همان، ص253.
27. همان.
28. همان، ص252.
29. همو، فطرت، ص60.
30. همو، فلسفة تاريخ، ج4، ص259.
31. همان، ص 259-260.
32. همو، فطرت، ص95.
33. همو، آشنايي با قرآن، ج8، ص 58.
34. همو، مقدمه‌اي بر جهان‌بيني اسلامي(5): جامعه و تاريخ، ص249.
35. همو، تعليم و تربيت در اسلام، ص50.
36. همو، فلسفة تاريخ، ج1، ص 159-162.
37. همان، ص 158-159.
38. همو، قيام و انقلاب مهدي? ازديدگاه فلسفة تاريخ، ص35.
39. همو، فلسفة تاريخ، ج4، ص78.
40. همان، ص53.
41. همو، اسلام و مقتضيات زمان، ج1، ص400.
42. همو، مقدمه‌اي بر جهان‌بيني اسلامي(5): جامعه و تاريخ، ص54.
43. همو، آشنايي با قرآن، ج5،ص177.
44. همو، مقدمه‌اي بر جهان‌بيني اسلامي(5): جامعه و تاريخ، ص189.

منابع :


طباطبائي، سيد محمدحسين، اصول فلسفه و روش رئاليسم، پاورقي مرتضي مطهري، تهران، دفتر انتشارات اسلامي، 1359، ج 1-3.
ـــــ ، اصول فلسفه و روش رئاليسم، پاورقي مرتضي مطهري، تهران، صدرا، 1377، ج 5.
فرامرز قراملكي، احد، استاد مطهّري و كلام جديد، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، 1383.
مطهّري، مرتضي، آشنايي با قرآن، تهران، صدرا، 1377.
ـــــ ، آشنايي با قرآن، تهران، صدرا، 1378.
ـــــ ، تعليم و تربيت در اسلام، تهران، صدرا، 1385.

ـــــ ، فطرت، تهران، صدرا، 1373.
ـــــ ، فلسفة تاريخ، تهران، صدرا، 1374، ج1.
ـــــ ، فلسفة تاريخ، تهران، صدرا، 1383، ج3 .
ـــــ ، قيام و انقلاب مهدي? ازديدگاه فلسفة تاريخ، تهران، صدرا، 1385
ـــــ ، مقدمه‌اي بر جهان‌بيني اسلامي(5)، جامعه و تاريخ، تهران، صدرا، 1370.
ـــــ ، نقدي بر ماركسيسم، تهران، صدرا، 1362.
معلمي، حسن، نگاهي به معرفت‌شناسي در فلسفة اسلامي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، 1387.

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,900 تومان
کدتخفیف:
بسم الله الرحمن الرحیم . تحقیق ها و مقالات موجود در سایت همگی در قالب فایل ورد صفحه آرایی شده و آماده چاپ و ارائه می باشند.متن و محتوا برگرفته از اینترنت و سایت های اینترنتی معتبر می باشد . که دارای منبع و رفرس موثق نیز هستند که با کمی جستجو در اینترنت بطور رایگان قابل دسترسی اند لاکن محصولات سایت مخصوص کسانس هستند که وقت جستجو و ویرایش و صفحه آرایی را ندارند یا از دانش لازم برای اینکار برخوردار نیستند . لذا شرایط و مطالب گفته شده را قبل از خرید حتما لحاظ نمایید . با تشکر.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
ftrt_az_nzr_astad_shhd_mthr_1792373_2917.zip65k

نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟