داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد تاثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامي ايران

تاثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامي ايران

 عنوان : تاثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامي ايران 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 12 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

  ★  تحقیق دارای نتیجه گیری است .

فهرست :


مقدمه 3
گفتار اول: جرم زنا 4
گفتار دوم جرح مسكر 6
گفتار سوم: جرم سرقت 7
نتيجه گیری 8
منابع: 9


مقدمه :

در حقوق جزاي عرفي اغلب كشورها با اعتقاد به عدم تاثير جهل حكمي بر مسئوليت كيفري قاعده جهل به قانون رافع مسئوليت كيفري نيست را با دلائل گوناگون پذيرفته اند. (1) به اين معني كه پس از تصويب و انتشار قانون, فرض بر اين است كه عموم افراد از آن مطلع شده اند و كساني كه در مقام آگاه شدن از قانون بر نيامده اند مسلماً در اين راه مسامحه و سهل انگاري كرده اند.
در ايران, قبل از پيروزي انقلاب اسلامي, به موجب ماده 2 قانون مدني مصوب سال 1307 و همچنين حكم شماره 293 مورخ 20/2/1317 ديوان عالي كشور, ادعاي جهل به قانون مسموع نبود. (2)
آيا دروقانين و قررات جمهوري اسلامي ايران, جهل بر مسئوليت كيفري تاثيري دارد يا خير؟ قلمرو تثير جهل بر مسئوليت كيفري در حقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران چگونه است؟ پرسشهايي هستند كه هدف ما در اين مقاله, تعيين تاثير جهل و قلمرو ان بر مسئوليت كيفري دراين خصوص, ميباشد.
شايان ذكر است, بعد از پيروزي انقلاب اسلامي,نويسندگان و اساتيد حقوق يا تصويب قانون مجازات اسلامي و توجه خاص قانونگزاران به منابع فقهي و شرعي, نتوانسته اند مبناي صحيح و دقيقي راجع به تاثير جهل بر مسئوليت كيفري اتخاذ نمايند.
وجود قاعده درء (تدرء الحدود بالشبهات) و حديث رفع در نظام كيفري اسلامي منبع اصلي حقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران در جرائم مستوجب مجازات حد, قصاص, ديات و تعزيرات ميباشد, باعث گرديده است, حقوقدانان به روشني نتوانند نسبت به قاعده جهل به قانون رافع مسئوليت كيفري نيست در حقوق جزاي ايران اعلام نظر كنند چرا كه به عقيده آنها در حقوق جزاي عرفي جهل به قانون رافع مسئوليت كيفري نيست اما در حقوق جزاي اسلامي كه قانون مجازات اسلامي متاثر از آن است با وجود قاعده درء و حديث رفع جهل به قانون رافع مسئوليت كيفري ميباشد. (3)
قانونگزار در كتاب اول قانون مجازات اسلامي (كه 62 ماده دارد) نسبت به جهل و تاثير ان بر مسئوليت كيفري ساكت است اما در كتابهاي دوم (حدود), سوم (قصاص) و پنجم (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) در موارد مختلف جهل حكمي و موضوعي را مورد عنايت قرار داده است كه در اين مقاله سعي شده تاثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب حد را مورد بررسي و مطالعه قرار دهيم.
انواع جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامي عبارت است از : زنا, لواط, مساحقه, قوادي, قذف, شرب خمر, محاربه و افساد في الارض و سرقت.
قانونگزار در جرم زنا, شربا و سرقت با ذكر مواردي, جهل حكمي و موضوعي را پذيرفته و معترض ديگر جرائم مستوجب حد نشده است. با توجه به اينكه جرم زنا, سرقت, شري خمر فاقد هرگونه ويژگي خاص براي وجه تمايز با ديگر جرائم مستوجب حد مي باشد, لذا به نظر مي رسد عمده دليل ذكر اين سه نوع جرم و تاثير جهل بر آن, در فقه اسلامي فقط در موارد خاص (زنا, شرب خمرو سرق) تاثير جهل حكمي و موضوعي ذكر گرديده است, در قانون مجازات اسلامي نيز به همين موارد بسنده شده و نسبت به بقيه جرائم (لواط, مساحقه, قذف, محاربه و افساد في الارض) سكوت شده است در حالي كه ضرورت داشت قانونگذار قلمرو تاثير جهل بر مسئوليت كيفري دراين نوع جرائم رانيز مشخص مي كرد.

منابع :


1_ قانون فرانسه ماده3, جزاي اتريش مواد 81 , 82 , قانون جزاي ايتاليا ماده 44 , قانون جزاي پرتقال ماده 79 , قانون جزاي آلمان ماده 59 , قانون جزاي مصر ماده 26 و...
2_ ر.ك. مجموعه آراء قضائي, احمد متين ص 288
3_ ر.ك. دكتر گرجي, ابوالقاسم, مقالات حقوقي, جلد اول,
انتشارات دانشگاه تهران مرداد 1372 ص 296.
4_ براي تعريف زنا مراجعه شود به:
الف) شيخ نجفي, محمد حسن, جواهر الكلام, جلد 41 ص 258 كتاب حدود, حد زنا
ب) علامه حلي, تبصره المتعلمين, كتاب حدود, حد زنا
ج ) شهيد ثاني, شرح لمعه جلد 9 ص 14
د) اما خميني (ره) تحريالوسيله جلد دوم ص 455 حد زنا
ه) آيت ال... خوئي, مباني تكمله المنهاج جلد اول, كتاب حدود
و) شيخ طوسي, ابوجعفر محمد بن حسن, النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي ترجمه محمد تقي دانش پژوه 1343, ش . ص 708
ز) شيخح طوسي, ابوجعفر محمد بن حسن, المسبوط جلد 8 چاپ سوم المكتبه المرتضويه 1351 ش
ح ) شيخ مفيد, الي عبدالله محمد بن النعان الحارثي, المقنعه في الاصول و الفروع, باب الحدود و الاداب
ط) عبدالعزيز بن البراح الرابلسي المهذب, باب حدود به نقل از علي اصغر مرواريد, سلسله اينابيع الفقيهه, الحدود, موسسه فقه الشيعه بيروت _ لبنان 1410ق. 1990م. جلد 23 ص 140.
ي) حمزه بن علي غنيه النتزوع الي علمي الاصول والفروغ كتاب حدود به نقل از منبع پيشين ص 199.
ك _ الي منصور, محمد بن ادريس,السرائر الحاوي لتحرير الفتاويو كتاب حدود, همان منبع ص 211.
_ در جرم زنا, علم به تحريم شرط ثبوت حد است. شيخ حر عاملي, وسائل الشيعه باب 24 از ابواب مقدمات حدود حديث و جواهر الحكام جلد 41 ص 261 و 308.
_ اگر شخص جهل به تحريم داشته باشد حد بر او ثابت نمي شود. جواهر الكلام ج 41 ص 262 و 250 و وسايل الشيعه باب 16 از ابواب حد زنا حديث 4_ 3
_ دليل تاثير جهل در جرم زنا, حديث رفع, قاعده درء و صحيحه حمران مي باشد. (وسايل الشيعه,جلد 14 ابواب ما يحرم بالمعاصره, باب 17 حديث 17 ص 348.)
5_ آيت ا... مرعشي, سيد محمد حسن, نشريه حقوق دانشكده علوم قضايي دوره اول شماره اول 1370 ص 10 _11
6_ منبع پيشين.
7_ شرايط بلوغ, عقل, اختيار و علم به مسكر و حرام بودن مسكر مستفاد از منابع معتبر فقهي و فتاوي مشهور فقهاست:
_ شيخ نجفي , محمد حسن, جواهر الكلام جلد 41 الباب الرابع ص 449 _ 450
_ شهيد ثاني, شرح لمعه جلد 9 فصل چهارم شرب مسكر ص 203
_ علامه حلي, تبصره المتعلمين في احكام الدين جزء الفصل العاشر في المسكر ص 410 _ 412
_ امامخميني (ره) تحرير الوسيله, جلد دوم, الفصل الرابع في حد المسكر مساله 1 ص 478.
_ آيت ا... هوئي, سيد ابوالقاسم,مباني تكمله المنهاج جلد اول التثاني عشر شرب المسكر مساله 217 ص 267.
_ محقق حلي, ابي القاسم نجم الدين جعفر بن حسن, المختصر النافع, كتاب الحدود و التعزيرات, الفصل الرابع في حد المسكر.
_ علامه حلي, شيخ جمال الدين ابي منصور, قواعد الاحكام في مسائل الحلال و الحرام, كتاب حدود المقصد الخامس چاپ مصر _ افست قم.
8 _ درباب سرقت, فقهاي اسلامي در كتب فقهي جهل به حكم و موضوع را موجب درء الحد دانسته اند:
_ شيخ نجفي, محمد حسن, منبع پيشين, الباب الخامس في حد السرقه ص 481.
_ شهيد ثاني,همان مآخذ الفصل, الخامس في السرقه ص 221.
_ علامه حلي, همان مصدر, الفصل الحادي عشر في حد السرقه ص 413.
_ امام خميني ره منبع سابق الفصل الخامس في السرقه ص 483.
_ آيت ا... خوئي, همان منبع الثالت عشر السرقه ص 283.
_ محقق حلي, همان منبع و الفصل الخامس في الحد السرقه
_ علامه حلي, منبع پيشين المقصد اسادس غي الحد السرقه
9 _ همان طوري كه قبلاً گفته شد, علت اصلي قبول جهل حكمي وموضوعي در جرائم زنا, شرب مسكر و سرقت و تصريح آنها د رمواد قانوني و همچنين سكوت قانونگزار در خصوص ديگر جرائم مستوجب حدذكر آنها در منابع فقهي است. اما بايد توجه داشت كه سه جرم مذكور هيچگونه خصوصيت و ويژگي خاصي نسبت به ديگر جرائم مستوجب حد ندارد لذا بايد به حكم قضيه در ان جرايم نز تبيين گردد. همانگونه كه در بعضي از عبارات فقها ملاحظه مي شود: يعتبر في السرقه و غيرها ممافيه حد ارتفاع الشبهه حكماً و موضوعاً ... (تحرير الوسيله جلد دوم ص 483).
در سرقت و غير آن, يعني, ديگر جرائم مستوجب حد (كليه جرائم مستوجب حد) شبهه حكمي و موضوعي نبايد وجود داشته باشد.

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,900 تومان
کدتخفیف:
بسم الله الرحمن الرحیم . تحقیق ها و مقالات موجود در سایت همگی در قالب فایل ورد صفحه آرایی شده و آماده چاپ و ارائه می باشند.متن و محتوا برگرفته از اینترنت و سایت های اینترنتی معتبر می باشد . که دارای منبع و رفرس موثق نیز هستند که با کمی جستجو در اینترنت بطور رایگان قابل دسترسی اند لاکن محصولات سایت مخصوص کسانس هستند که وقت جستجو و ویرایش و صفحه آرایی را ندارند یا از دانش لازم برای اینکار برخوردار نیستند . لذا شرایط و مطالب گفته شده را قبل از خرید حتما لحاظ نمایید . با تشکر.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tasr_jhl_br_msevlt_fr_dr_jraem_mstvjb_hd_dr_ghanvn_1790963_3492.zip28.6k

نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟