داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد ضمانت در معاملات بين المللي

ضمانت در معاملات بين المللي

 عنوان : ضمانت در معاملات بين المللي 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 33 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

  ★  تحقیق دارای نتیجه گیری است .

فهرست :


كليــات 3
الف. تعريف ضمانت 3
ب. طرفهاي ضــمانت 3
ج. كاربردضمانت در معــاملات بين المللي 4
د. نقش بانكها در صدور ضمانتنامه 6
اختلاف ضمانت با انواع ديگر تأمين در معاملات 7
صــور مختلف ضــمانت 9
اسنادي كه در معاملات بين المللي به جاي ضمانتنامه بكار مي روند 10
الف. سند وثيقه 10
ب . اعتبار اسـنادي احتياطي يا تضميني 12
ج . اعتبار اسنادي متقابل 14
مقايسة ضمانت در حقوق ايران و مقررات متحدالشكل بين المللي 15
الف . ماهيت ضمانت در حقوق ايران 15
ب. وجود سبب ضمان 18
ج. مدت دار بودن ضمانت 19
د. تعليق در ضمان 21
ه. وصف بي قيد وشرط بودن ضمانتنامه 22
تحليل مختصري از مقررات متحدالشكل ضمانتنامه ها 24
نتيجه گیری 28
پاورقي : 29
منابع: 30


مقدمه :

مادهء 684 قانون مدني ايران در تعريف ضمانت مقرّرداشته است : > عقد ضمان، عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه برذمهء ديگري است به عهده مي گيرد… < .
به موجب تعرف فوق به محض تحقق يافتن ضمانت، آنچه در ذمهء مديون است در ذمهء شخص ديگر كه ضامن است قرارمي گيرد و مديون از دين خود بري مي شود؛ يعني بستانكار نمي تواند براي مطالبهء طلب خود به اومراجعه كند. تعريفي كه در قانون مدني ايران از ضمانت بعمل آمده بر طبق نظرمشهور علماي عاليقدر شيعه است. بسياري از علماي عامه ضمان را موجب ضم يعني ضميمه و پيوست شدن ذمهء مديون به ذمهء شخص ديگر مي دانند. > امام مالك برآن است كه طلبكار نمي تواند طلب خودرا از ضامن بخواهد مگر در صورتي كه مطالبه از مضمونٌ عنه در اثرغايب بودن يا افلاس ويا انكارش متعذرشود. امام شافعي و بقيه فقهاي عامه مي گويند طلبكار مي تواند از هريك از ضامن و مضمونٌ له كه بخواهد طلب خود را مطالبه كند. <
قبول هر يك از دو نظر فوق ماهيت ضمانت را به گونه اي خاص معرفي مي كند و آثاري كه بر آنها مرتبت مي شود متفاوت است. در حقوق ايران هر دو نظر مورد توجه قرار گرفته است، به اين معني كه در قانون مدني ماهيت ضمانت را نقل ذمه به ذمه و در ساير قوانين ضمّ ذمه به ذمه دانسته اند. بحث در زمينهء ماهيت ضمانت از نظر حقوق ايران در بخشهاي بعدي اين مقاله از نظر خواهد گذشت.

پی نوشت ها :


1. دكتر امامي : حقوق مدني ، چاپ دانشگاه تهران ، ج2 ص252
2. در مقررات متحدالشكل ضمانتنامه مضمون عنه ،‌" اصيل " ناميده مي‌شود .
3.در مقررات متحدالشكل ضمانتنامه شخص ضمانت كننده خوانده شده است .
4. در مقررات فوق‌الذكر شخص ذينفع beneficiary ناميده شده است .
5. tender يا bid
6. بر طبق آئيننامه معاملات دوبتي ، مقرراتي كه در رابطه با مناقصه وجود دارد نسبت به مزايده نيز قابل اعمال است . از اين رو در اين مقاله ، هرجا كه از مناقصه نام برده مي‌شود منظور مزايده نيز خواهد بود .
8. بند 4 ماده 11 آئينامه معاملات دولتي مقرر داشته است .
9.بند 5 ماده 11 آئيننامه معاملات دولتي .

منابع :

ريچارد دريس كول " نقش اعتبارنامه‌هاي تضميني در تجارت بين‌المللي" ترجمه محسن محبي مجله حقوقي سال اول ش1زمستان 63صص132-135
مقاله آقاي محمد اعتضاد بروجردي - مجله كانون وكلا ، شماره 42 ، ص80
عدل : حقوق مدني ، چاپ چهارم ، ص 436.
دكتر امامي : حقوق مدني ، چاپ دانشگاه ، ج 2 ، ص260.
دكتر امامي :‌حقوق مدني ، چاپ دانشگاه ، ج 2 ، ص 260.
دكتر لنگرودي : عقد ضمان ، چاپ 1352، ص166.
دكتر لنگرودي ، همان ، ص 162.
همان ، ص173.
مقاله آقاي محمد اعتضاد بروجردي ، مجلة كانون وكلا ، شماره 42،صص81و82
تحريرالوسيله ، ج2،ص176،مسئله 6.
محمد اعتضاد ، همان ، ص83.
محمد اعتضاد ، همان ، ص82.
وجود مباحث پيچيدة قانون مدني در رابطه با ضمانت ، در عمل مسائل عمده‌اي را پيش آورد بطوريكه بعضي از بانكهاي صادركننده ضمانتنامه در مقام دفاع از خود ، به تحقق نيافتن سبب دين و يا به تعليق در ضمان استناد جستند تا سرانجام ، سازمان برنامه به كارفرمايان بخش عمومي توصيه كرد ضمانتنامه‌ها را به صورت تعهدنامه كه مشمول ماده 10 قانون مدني ايران است در آورند . از اين رو هم اكنون با آنكه عنوان ضمانتنامه‌هاي بانكي " ضمانتنامه " است متن آنها چيزي جز تعهدنامه نيست .
اينگونه ضمانتنامه‌ها در اصطلاح بين‌المللي ضمانتنامه‌هاي ساده Simple يا ضمانتنامه‌هاي عندالمطالبه ناميده شده‌اند .
براي ملاحظه بحثهاي حقوقي مربوط به دعاوي توقيف و ابطال ضمانتنامه علي رغم بي‌قيد و شرط بودن آن ، رك:" تقلب در معاملات " ترجمة محسن محبي ، مجلة حقوقي ،‌ش2، صص 53-92.
الزام جنبة‌انفعالي و التزام انفعالي آن . كلمه " تعهد" ناظر به جنبة التزام يا جنبة انفعالي است (دكتر لنگرودي : همان ، ص 100ش103.
در بعضي از فسخ قانون مدني نوشته شده كه قاضي مي‌تواند مبلغ مذكور را تغيير دهد . اين اشتباه به بعضي از ترجمه‌هاي انگليسي قانون مدني نيز سرايت كرده است . تحقيقاً عبارت " قاضي نمي‌تواند مبلغ مذكور را تغيير دهد " كه حكايت از نفي اختيار قاضي دارد صحيح است .
دورة‌ نگهداري يا دورة تضمين ، مدتي معين (شش ماه يا يك سال يا بيشتر ) پس از اتمام كار است كه طي آن متعهد مسئوليت رفع نواقص و معايب كار را به عهده دارد . در اين دوره هزينه‌هاي رفع معايب كلاً به عهده متعهد قرار مي‌گيرد . نبايد از اتحاد مصدر تضمين با ضمانت تصور كرد كه منظور از آن مدت اعتبار ضمانتنامه است .
دكتر لنگرودي ، عقد ضمان ، ص 195.
همان ، ص 195.
در بعضي از ضمانتنامه‌هاي بانكهاي خارجي كه به صورت اعتبارات اسنادي صادر مي‌شود قيد مي‌گردد :
" ما بين وسيله اين اعتبار اسنادي را به نفع شما صادر مي‌كنيم كه در مقابل برات (هاي ) ديداري شما عهدة‌ اين بانك قابل معامله است . برات بايد در "تاريخ … يا قبل از آن براي معامله ارائه شود . اين اعتبار اسنادي توسط برات ديداري شما عهدة ما سي روز از تاريخ اظهارنامه امضاء شده در فرم و به شرحي كه در پائين داده مي‌شود ،‌قابل معامله است ."
در اظهارنامه‌اي كه در متن فوق به آن اشاره شده است تصريح مي‌شود كه به دليل قصور مضمون‌له مطالبة وجه ضمانتنامه يا اعتبار اسنادي صورت گرفته است . اگر در اظهار نامه صاحتاً به قصور مضمون‌له اشاره نشود ، معمولاً بانكهاي ضامن درخواست ضبط وجه موضوع ضمانتنامه را رد مي‌كنند .
قانون نمونه دربارة داوري تجاري بين‌المللي (ترجمه فارسي همراه با متن انگليسي)
مجلة‌حقوقي ،‌ش 4 ، زمستان 64،‌صص 205 به بعد .

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,900 تومان
کدتخفیف:
بسم الله الرحمن الرحیم . تحقیق ها و مقالات موجود در سایت همگی در قالب فایل ورد صفحه آرایی شده و آماده چاپ و ارائه می باشند.متن و محتوا برگرفته از اینترنت و سایت های اینترنتی معتبر می باشد . که دارای منبع و رفرس موثق نیز هستند که با کمی جستجو در اینترنت بطور رایگان قابل دسترسی اند لاکن محصولات سایت مخصوص کسانس هستند که وقت جستجو و ویرایش و صفحه آرایی را ندارند یا از دانش لازم برای اینکار برخوردار نیستند . لذا شرایط و مطالب گفته شده را قبل از خرید حتما لحاظ نمایید . با تشکر.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
zmant_dr_meeamlat_bn_almll_1789173_2916.zip68.9k

نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟