داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد ويژگي هاي ظاهري پيامبراعظم ص

ويژگي هاي ظاهري پيامبراعظم ص

 عنوان : ويژگي هاي ظاهري پيامبراعظم ص 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 34 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

  ★  تحقیق دارای نتیجه گیری است .

فهرست :


چکیده 3
سيماي ظاهري پيامبراعظم(ص) 4
آراستگي ظاهري پيامبر اعظم(ص) 7
1- آراستن سر وصورت 8
الف -اصلاح موهاي سروصورت 8
ب- شستن موهاي سر وصورت 9
ج- روغن ماليدن به سر 10
د-خضاب كردن 10
پاداش وثواب خضاب: 11
هه- سرمه كشيدن: 12
و- آئينه و شانه: 13
2- لباس وپوشش 14
الف_جنس لباس 15
ب- رنگ لباس 15
1 ـ سبز: 17
2- سفيد: 17
3- زرد: 18
4- قرمز: 18
5- سياه: 19
ج- اندازه و بی تکلفی در لباس 19
دـ ساده پوشی 20
هه ـ كفش و... 21
وـ آداب لباس پوشي 21
ز- لباس هاي ويژه: 22
نظافت وپاكي پيامبراعظم(ص) 23
الف- بهداشت بدن 24
1 ـ مسواك: 25
آداب مسواك نمودن: 26
2- خوشبويي 26
ب ــ بهداشت محيط 27
نتيجه گیری : 29
منابع 30


چکیده :

بيش از چهار ده قرن است كه از زندگي سراسرالگويي آخرين فرستادة خدا يعني پيامبر اعظم(ص) سپري مي شود؛ انسان هنگامي كه سراغ مطالعة گوشه هاي از زندگي پر بار آن انسان برتر وآينة كمال مي رود، يا از چشمه سار سخنان گهر بار آن حضرت، جرعه اي مي نوشد، طراوت،شادابي ومعنويت را با همه وجودش احساس ودرک مي كند.
پيامبر اعظم(ص)بر ترين الگوي كمال جويي براي انسان است. از اين رو،زيبنده همگان است كه با عشق وايمان،مسير پر بارتكامل خواهي راپي گيرند وبا الگوقرار دادن خاتم پيامبران(ص)در تمام ابعاد به ويژه آراستگي ظاهري بكوشند، تا گامي به عرصه پيروي از سيره ورفتار آن حضرت گذارند.
پيامبر خاتم(ص) به همان اندازه كه به زيبايي وآراستگي دروني يعني معنويّت وخودسازی انسان، اهميت داده است، آراستگي بروني ورسيدن به وضعيت ظاهری،اصلاح به موقع موهای سرو صورت ، نظافت وپاکي و... رانيز اهميت داده ومورد تأكيدفراواني قرار داده است.آراستگي ظاهري، مطابق با اصول فكري واعتقادي ورعايت نظافت وبهداشت از ويژگي بارزيك مسلمان ومؤمن است. امام علي (ع)مي فر مايد: «التّجمّل من اخلاق المؤمنين »آراستگي از اخلاق مومنان است.پيامبر(ص)نيز چركي وژوليدگي رامذمت مي نمايد وبرازنده يک مسلمان نمي داند :«اِنّ الله يبغضُ الوسخ والشّعث »پروردگار،چركي وژوليدگي را دشمن مي دارد.چر کي وژوليدگي اگردشمني با خداوند است آراستگي ونظافت پاکي انسان مؤمن ،دوستي وتقّرب با خداونداست.
رعايت بهداشت ،نظافت وآراستگی ظاهری علاوه بر تأکيدات پي درپي پيامبر(ص)وامامان معصوم(ع)که در متون روايي معتبربيان شده است، در سيره ای عملي آنان به ويژه پيامبر(ص) اهميت زيادی داده شده است. پيامبر خدا(ص ) به نظافت ،آراستگي، و...سخت پايبند بودوچنان اهميت مي داده است که عطر و بو ی خوش ايشان زبانزد همگان شده بود وآراستگي ظاهر ی آن حضرت يكي از عوامل موفقيت گسترش اسلام به حساب می آيد.با توجه با مطالب بيان شده بحث را در سه محور ذيل پي می گيريم :
1- سيماي ظاهري پيامبراعظم(ص)؛
2- آراستگي ظاهري پيامبر(ص)؛
3- نظافت وپاكيزگی پيامبر(ص)؛

منابع :

1- آيين سخنراني، ديل كارنگي،ترجمه مهرداد مهرين،تهران،نشر آريان1357ش.
2- أثرات تر بيتي رنگها ازمنظر اسلام ورون شناسي ،محمد امين حجتي گروه پژ و هشي تعليم وتر بيت اسلا مي، آما ده چاپ.
3- بحارالانوار،محمد باقرمجلسي،مؤسسه الوفاء بيروت،1403هه1983م.
4- بحارالانوار،محمد باقر مجلسي،ترجمه محمدباقركمره نزيل شهري،تصحيح محمد بهشتي،انتشارات كتابفروشي اسلاميه،چاپ ايلاميه تهران 1365ش.
5- تحف العقول عن ال الرسول(ص)،الحرّاني،تحقيق:علي اكبرغفاري،مؤسسة النشر الاسلامي لجماعة المدرسين،الطبعة الثانية1363ش1404ق،قم.
6- تحفةالاحوذي في شرح الترمذي، المباركفوري،دارالكتب الاسلامية،الطبعة الاولي 1410ق، بيروت.
7- تاريخ يعقوبي،احمد بن ابي يعقوب،ترجمة محمد ابراهيم آيتي،شركت انتشارات علمي وفرهنگي،تهران1374.
8- ثواب الاعمال،الصدوق،منشورات الرضي،الطبعة الثانيه1368ش قم.
9- الجامع الصغير،جلال الدين السويطي،دار الفكر،الطعةالاولي14010ق،بيروت.
10- حليةالمتقين،محمدباقرمجلسي،انتشارات كتاب فروشي اسلاميه.
11- الخصال،الصدوق،التحقيق:علي اكبرالغفاري،جماعة المدرسين في حوزةالعلمية1414ق قم.
12- دعايم الاسلام،نعمان بن محمد بن منصوربن احمدبن حيون التميمي المغربي،التحقيق:آصف بن علي اصغر فيضي،دارالمعارف1383-1963 م.
13- روضةالواعظين،محمد بن فتّال النيسابوري،التحقيق:السيد محمد مهدي-السيد حسن الخراساني،منشورات الرضي،قم.
14- سنن ابي داود،سليمان بن الاشعث السجستاني،التحقيق:محمدسعيداللحام،دارالفكر،بيروت.
15- سنن النسايي، النسايي،بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي،داراحياءالتراث العربي ،بيروت.
16- السنن الكبري،احمدبن الحسين بن علي البيهقي،دارالفكر.
17- سفينةالبحار،محدث قمي.
18- سنن النبي(ص)،علامه سيد محمدحسين طباطبايي،ترجمة عباس عزيزي،انتشارات صلاة چاپ هفتم،1385.
19- الشمايل النبوية والخصايل المصطفويه،محمدبن عيسي تر مذي،مصحح، فوازاحمد زمرلي،طه2،دار الكتاب العربي،بيروت1418ق.
20- الطبقات الكبراي،محمد بن سعد،طبع الاول،دار الفكر،بيروت1414ق.
21- غررالحكم،آمدي،ترجمة سيد حسين شيخ الاسلامي،انتشارات انصاريان،چاب ششم1382،قم.
22- الغارات،ابواسحاق ابراهيم بن محمد ثقفي كوفي اصفهاني،مقدمه، حواشي وتعليقات: ميرجلاالدين حسين ارموي.
23- كنز العمال،محمدتقي هندي،مؤسسة الرسالة،الطبعة الخامسة1405هه-1958 م.
24- من لايحضره الفقيه،الصدوق،التحقيق:علي اكبرغفاري،جامعةالمدرسين،الطبعة الثاني1404ق،دارالاضواءبيروت.
25- مكارم الاخلاق،حسن بن فضل طبرسي،مؤسسةالاعلمي بيروت؛مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعةالمدرسين،الطبعةالاولي1414قم .
26- المحجة البيضاء،مولي محسن فيض كاشاني،التحقيق: علي اكبرالغفاري،دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين،الطبعةالثانيه.
27- نهج الفصاحة،ابوالقاسم پاينده،انتشارات جاودان،1346.
28- الوفاءباحوال المصطفي،عبدر الرحمن ابن جوزي،التحقيق:مصطفي عبدالقادرعطا،طه 1 ،دارالكتب العلميه بيروت1408ق.
29- الوسايل الشيعة،حرعاملي،چاب اسلاميه

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,900 تومان
کدتخفیف:
بسم الله الرحمن الرحیم . تحقیق ها و مقالات موجود در سایت همگی در قالب فایل ورد صفحه آرایی شده و آماده چاپ و ارائه می باشند.متن و محتوا برگرفته از اینترنت و سایت های اینترنتی معتبر می باشد . که دارای منبع و رفرس موثق نیز هستند که با کمی جستجو در اینترنت بطور رایگان قابل دسترسی اند لاکن محصولات سایت مخصوص کسانس هستند که وقت جستجو و ویرایش و صفحه آرایی را ندارند یا از دانش لازم برای اینکار برخوردار نیستند . لذا شرایط و مطالب گفته شده را قبل از خرید حتما لحاظ نمایید . با تشکر.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
vzhg_ha_zahr_pambraeezm_s_1750377_2188.zip68.8k

نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟